gallery/kianni kuva ja nimi -logo
Puutarhuri- ja rakennuspalvelut

PIHAN RAKENNUSSUUNNITTELU

 

-Uusi piha tai vanhan pihan uudistus -

 

PIHAKSI


Kun pihapiiriä rakennetaan pikku hiljaa omatoimisesti, suunniteltu tekemisen kehys pitää päämäärän mielessä.  

 

Suunnitelma sisältää yleissuunnitelman, havainnekuvia rakenteista sekä lajikohtaisen kasvillisuussuunnitelman.

Kasvillisuudesta on mukana määräluettelo, sijoittelukartta sekä sovittaessa myös kasveille istutus- ja hoito-ohjeet.

 

 

Ratkaisuesimerkkejä

 

Rivitaloasunto, uudistettava oma piha-alue 100 m2 
Suunnittelua noin 15 h

675

 

Omakotitalon piha, tontti 1000 m2  
Suunnittelua noin 20 h

900

 

gallery/laaja suunnitelma

Jokainen suunnitelma on yksilö ja suunnittelukustannukset

perustuvat tekemiseen kuluvaan suunnitteluaikaan.

gallery/laajempi suunnitelma rivitalon piha

PIHAMINI

 

Kun piha ja puutarha tehdään omatoimisesti ja omaa osaamista riittää, mutta tekemisen avuksi kaivataan isompien linjojen vetoon selkeyttä.

Pihamini on yleissuunnitelma, jolla luodaan kehykset

pihalle ja sen tulevalle käytölle.

 

Suunnitelmassa tilat eri toiminnoille, ratkaisuehdotus korkeuseroille, materiaalisuositukset katealueille ja kasvillisuudesta yleissuunnitelma. 

 

 ***

Ratkaisuesimerkkejä

Rivitaloasunto, oma piha-alue 100 m2 

Muutossuunnitelma. Suunnittelua 10 h

450 €

 

Uusi omakotitalon piha, tontti noin 1000 m2

Suunnittelua 15 h

675 €

 

PIHAMAXI 


Kun pihan rakentamisen toteuttaa viherurakoitsija,

suunnitelma tarvitaan tarjouksen laskentaa varten.

 

Pihamaxi-paketti sisältää piharakentamisen yleissuunnitelman sekä havainnekuvia ratkaisuista, tarvike- ja kustannuslaskelmia pihamateriaaleista sekä työselostuksen. Kasvillisuudesta on mukana lajikohtainen määräluettelo sekä sijoittelukartta. 

 

Ratkaisuesimerkkejä

 

Omakotitalon piha, tontti 1000 m2 
Suunnittelua noin 30 h

1.350 €

 

Pihan rakennussuunnitelma on mittakaavaan laadittu suunnitelma 

pihan toiminnoille ja pinnoille.

 

Suunnitelman laajuus valitaan tarpeen mukaan. Se voi toimia ideasuunnitelmana omatoimiselle pihanrakentajalle, pohjana kasvillisuussuunnitelmalle tai tekemisen pohjana viherrakentajalle.

 

Suunnttelun kivijalkana ovat asiakkaan toiveet ja ajatukset pihapiirin käyttösuunnitelmista, puutarhatyylistä ja hoitovaatimuksista.

 

Toimintojen suunnittelussa huomioidaan laajimmillaan pihan korkeuserot, kulkuväylät, pyykki-, roska-, leikki- ja lumitilat, pakoitusaluetarpeet, pintojen katteet sekä tarvittaessa myös valaistus.

 

Kasvillisuussuunnitelmissa huomioidaan alueen kasvuvyöhykkeen lisäksi  

tontin pienilmaston muodostavat tuuli- ja valo-olosuhteet sekä ilmansuunnat. 

 

Sähkö-, vesi- ja viemäröintivedot huomioidaan ratkaisuissa asemapiirrokseen kuvattujen ja asiakkaalta saatujen tietojen mukaisesti.

 

Suunnittelu alkaa aina

tutustumis- ja arviointikäynnillä kohteessa.

Toteutusta varten voidaan tarpeen mukaan tehdä 1-2 lisäkäyntiä.

 

Valmis materiaali toimitetaan asiakkaalle

sopimuksen mukaan

postitse, sähköisesti tai henkilökohtaisesti.

 

gallery/minä, tammikuu 2018