PUUTARHAPALVELUJEN HINNASTO

01.05.2020

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %

 

PUUTARHAN HOITOTYÖT

 

50 € / henkilötyötunti

 

Toteutamme puutarhan ylläpitotöitä kertakäynteinä ja hoitosopimuksella. 

 

Kasvien hoidot teemme lajikohtaisesti ja suositeltuja hoitoaikoja noudattaen.

 

Ennen tarjoustamme töiden toteutuksesta, käymme tutustumassa kohteeseen.

Kohdenkäynnin aikana selvitämme työkohteena olevat alueet ja kasvillisuuden sekä teemme ehdotuksia toteutusratkaisuiksi. 

 

 

Hoitotyöt kertakäyntinä

 

Kertakäynti on yksittäinen, tietyille toimenpiteille sovittu hoitokäynti. Toteutusaika riippuu tehtävän laajuudesta.

 

Hoitokäynnin kustannukset muodostuvat työtunneista, matkakuluista sekä erikseen sovitusta puutarhajätteiden käsittelystä / poiskuljetuksesta.  

 

 

Hoitotyöt ylläpitosopimuksena

 

Hoitosopimuskohteissa teemme hoitokäynnit itsenäisesti. Hoitotyöt kasveille ajoitamme kasveille suositeltuihin hoitoaikojen mukaisesti. 

 

 Käyntimääriin ja hoitoaikaan vaikuttavat kasvien tarvitsema hoitotarve ja -ajankohdat sekä kasvien lukumäärä.

 

 

Hoitokäynnit laskutamme käyntikerroittan. Kustannukset kertyvät työtunneista ja matkakuluista.

Puutarhajätteiden käsittelystä tontilla ja niiden poiskuljetuksesta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.   

 

    

 

 PUUTARHANEUVONTA 

 

50 € / henkilötyötunti 

 

Neuvontakäynti on paikan päällä tapahtuva suunnittelu-, ohjaus- tai konsultointikäynti. 

 

Noi 1-2 tuntia kestävällä käynnillä voidaan tehdä toteutussuunnittelua, opastaa kasvien hoidoissa ja istutusalueiden kunnostuksissa.

Käynti ei sisällä kirjallista materiaalia.

 

Rakennuspalvelupuolelta meiltä on saatavissa myös neuvontaa rakentamiseen ja pihan rakenteille.

Silloin puutarhan neuvontakäynnille tulee mukaan myös rakennusalan ammattilainen.  

   

Käynnin kustannukset muodostuvat neuvonta-ajasta ja matkakuluista. 

 

 

TALOYHTIÖT

 

Ryhmäopastus 70 € / hlötyötunti

 

 

Toimimme apuna myös taloyhtiöiden yhteisten piha-alueideen hoidon organisoinnissa.

 

Ammattilaisen ohjauksessa kasvusto pysyy elinvoimaisena ja kokonaisuus hoidettuna.

Kasvien hoitoon saa opastusta ja toimenpiteille lajikohtaiset toimenpideohjeet.   

 

Käynnin kustannukset muodostuvat ohjaustunneista ja matkoista.

 

 

 

SUUNNITTELU

 

50 € / henkilötyötunti

 

Jokainen piha on yksilö, johon tehtävän suunnitelman pohjana ovat asukkaiden toiveet pihaan halutuista elementeistä ja toiminnoista.   

 

Suunnittelu aloitetaan tutustumiskäynnillä kohteessa ja 

tekeminen jatkuu suunnittelupöydän ääressä.

 

Pihasuunnitelman pohjana toimii tontin asemapiirros, josta selviävät tontin ja rakennusten mitoitukset. 

 

Yksittäisen istutusalueen suunnitelussa 

kohdealue mitoitetaan paikan päällä olemassa olevaan ympäristöönsä ja  paikkaan sopivaksi.

 

Suunnitelman kustannukset kertyvät suunnittelutunneista sekä paikalla käyntiin liittyvistä matkakuluista.

.

Pihasuunnitelman laskutettava tuntimäärä on keskimäärin 10 - 35 tuntia.

Yksittäiset istutussuunnitelmat, 3 - 15 tuntia.

 

Valmis suunnitelma toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla, ellei muusta sovita.

 

Viimeistelyvaiheessa olevaan suunnitelmaan tehtävät muutokset sekä valmiin suunnitelman muutos on lisätyötä, josta  

laskutamme todellisten työtuntien mukaisesti. 

 

 

ARVIOINTIKÄYNTI

 

Arviointikäynti on tutustustumiskäynti kohteessa ja tärkeä elementti tekemisen suunnittelussa.

 

Käynti on yleensä välttämätön, pystyäksemme antamaan arvion / tarjouksen työn toteutuskustannuksista.


Noin tunnin pituinen vierailu kohteessa on neuvontakäynnin kaltainen tapahtuma. Käynnin aikana tutustutaan paikkaan ja asiakkaiden toiveisiin sekä ideoidaan toteutusratkaisuja. 

 

Ellei arviointikäynnin jälkeen tekemämme tarjous suunnittelusta tai puutarhatöiden toteutuksesta johda työn tilaukseen, käynti laskutetaan neuvontakäyntinä.   

 

 

 

 

 

MATKAT

 

Matkat työkohteeseen ovat työaikaamme. 

Matkojen lähtö- ja päätepiste on toimistomme. 

Kilometrikorvaus 0,65 €/km

 

 

PUUTARHAJÄTE 

 

Puutarhatyöstä kertyvien jätteiden käsittelystä sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

 

Kustannukset kertyvät jätteiden käsittelyyn kuluvasta työajasta sekä mahdollisista kuljetuskustannuksista. 

 

 

LASKUTUS

 

Laskussamme on erittely

työn osuudesta, materiaaleista sekä matka- ja kuljetuskorvauksista.

 

Laskut lähetämme sähköpostilla yksityishenkilöille ja verkkolaskuna yrityksille.

 

Laskun käsittelykulu on 3,50 €.

Viivästyskorko 8 % ja ilmoituskulu maksun viivästyksestä 5€.

 
Muistathan palvelun ostoon liittyvän veroedun!

 

Puutarhan hoitopalvelujen osto ennakonperintärekisteröidyltä yritykseltä on pääsääntöisesti kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvaa ostopalvelua

 

Lisätietoa vero.fi

 

Kotitalousvähennys on 40 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. 

 

Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2020 on 2 250 €.

 

Maksimimäärä kertyy 5 875 euron työosuudesta.

Omavastuu on 100 € / vuosi.

 

 

Vähennysmäärän laskukaava: (palvelun €-määrä x 40 %) - omavastuu. 

Esimerkkinä laskelma enimmäismäärällä: (5.875 € x 40 %) - 100 € = 2.250 €

 

 

 

KIANNI OY

Ennakonperintärekisteröity yritys

PUUTARHAN HOITOTYÖ


PUUTARHANEUVONTA 

   
SUUNNITTELU