KIANNI OY

Puutarha- ja  rakennuspalvelut 
PUUTARHAPALVELUT HINNASTO 

 

VUOSI 2023

Alv 24 %

 

 

TUNTIVELOITUS / henkilötyötunti     

 

 PUUTARHATYÖ 

Perustuntihinta 50 €   

Puuvartisten kasvien hoitoleikkaus 55 €   

 

 PUUTARHANEUVONTA

Neuvontakäynti ja ryhmäopastus 75 €   

 

 SUUNNITTELUT

Piha- ja istutussuunnitelmat 50 €   

 

 TOTEUTUKSIIN LIITTYVÄT MATKAT

Matka-aika 50 € / henkilö    

Ajokilometrit 0,75 € / km   

Peräkärrylisä 0,15 € / km   

Minimiveloitus 24 € / kohdekäynti   

 

 LEIKKUUJÄTTEIDEN POISKULJETUS

Sopimuksen mukaan   

Minimiveloitus 70 € / kuljetuserä   

  

Urakkakohteiden hinnoittelu perustuu tuntihinnastoomme.

 

HOITOPALVELUT PUUTARHASSA

 

Toteutamme puutarhan ylläpitotöitä kertakäynteinä ja hoitosopimuksella. 

 

Kasvien perushoidot ja leikkaukset toteutetaan lajikohtaisesti, suositeltuja toimenpideajankohtia noudattaen. 

 

Hoitokäyntien kustannukset muodostuvat työtunneista ja matkakuluista. Laskutus käyntikerroittain. 

 

 Hoitotoimenpiteistä kertyvät puutarhajätteet keräämme kohteessa kasoille. 

Puutarhajätteiden poiskuljetukset hoidamme asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

 

 

PUUTARHANEUVONTA 

 

Neuvontakäynti sisältää yksityispihassa suullisesti tapahtuvaa neuvontaa, suunnittelua tai ohjausta. 

 

Käynnin kustannukset muodostuvat neuvonta-ajasta ja matkakuluista. 

 

 

RYHMÄOPASTUS 

 

Taloyhtiöiden asukkaille kohdistettua puutarha hoitoon liittyvää neuvontaa, kohteen yhteiset piha-alueet. 

Talkootapahtumien konsultointi- ja työnjohtopalvelua sekä toiminnan organisointia. 

 

Käynnin kustannukset muodostuvat ohjausajasta sekä matkakuluista. 

 

 

SUUNNITTELU

 

Piha- ja kasvillisuussuunnittelua uudis- ja muutoskohteisiin.

Suunnittelu alkaa tutustumiskäynnistä kohteessa ja jatkuu suunnittelupöydällä valmiiksi suunnitelmiksi. 

 

Suunnitelman kustannukset kertyvät kohdekäynnin käynti- ja matkakuluista sekä suunnittelutunneista. 

 

Valmiiseen suunnitelmaan tehtävät muutoksiet ovat lisäpalvelua, laskutusperusteena todelliset työtunnit. 

 

 

 

TUTUSTUMISKÄYNTI   

 

Kohdekäynti on osa suunnittelua ja välttämötn mm. hoitopalvelun toteutusajan kustannusten arvioimiseksi. 

 

Käynnin sisältö on neuvontakäyntiä muistuttava, kesto noin 1 tunti. 

Käynnillä tutustuaan kohteen ominaisuuksiin, asukkaiden toiveisiin sekä ideoidaan toteutuksille alustavia ratkaisuja. 

 

Tutustumiskäynti on osa työkokonaisuutta. 

Käynnin kustannukset sisältyvät suunnittelu- tai puutarhatyön kokonaiskustannuksiin. 

Jos tarjouksemme työn toteutuksesta ei johda työtilaukseen, tutustumiskäynti laskutetaan neuvontakäyntinä. 

 

 

MATKAT

 

Puutarhapalveluiden toteutuksiin liittyvät ajomatkat ovat työaikaamme. 

Laskutettavien matkojen lähtö- ja päätepiste on toimistomme. 

 

 

PUUTARHAJÄTE 

 

Puutarhatyöstämme kertyvän jätteen käsittely ja poisvienti sovitaan tapauskohtaisesti. 

Kustannukset kertyvät jätteiden käsittelyajasta työkohteessa, kuljetusmatkasta ja -ajasta. 

 

 

LASKUTUS

 

Laskuun sisältyvät työosuus, materiaalit ja matkat. 

Laskujen lähetystapana yksityishenkilöille sähköpostina ja yrityksille verkkolaskuna. 

 

Laskun käsittelymaksu 6,00 €  

Joutuessamme huomattautamaan erääntyneen laskun maksun viivästymisestä, ilmoituskululisä toisessa laskussa 5,00 €  

Viivästyskorko 8 %  

 
Muistathan veroedun!

 

Kotitalousvähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotöistä

 

Kun puutarhan hoitotyöt teettää ennakkoperintärekisteröidyllä yrityksellä, valtasosa kuluista oikeuttaa yksityishenkilön verotuksessa kotitalousvähennykseen.  

 

Lisätietoa vero.fi

 

 

 

KIANNI OY

 

Ennakonperintärekisteröity yritys