KIANNI OY

Puutarha- ja  rakennuspalvelut 

PUUTARHAPALVELUJEN HINNASTO 2022

 

Käytämme tuntihinnastoa tehtävissä, joista ei ole kiinteää sopimushintaa sekä kokonaishinnoittelun pohjana.

Hintoihin sisältyy alv 24 %.

 

TUNTIVELOITUS / henkilötyötunti

 

PUUTARHATYÖ 

Perushinta 50 €

Puuvartisten kasvien leikkaus 55 €

 

PUUTARHANEUVONTA

Neuvontakäynti - yksityispihat 50 €

Ryhmäopastus - taloyhtiöt 75 €

 

SUUNNITTELUT

Pihasuunnitelmat 50 €

 Istutussuunnitelmat 50 €

 

MATKAT

Kilometrikorvaus 0,70 €/km.

Minimiveloitus 10 € / suunta

 

 

LEIKKUUJÄTTEIDEN POISKULJETUS

Sopimuksen mukaan.

Minimiveloitus 50 € / kuljetuserä

PUUTARHAN HOITOPALVELU

 

Toteutamme puutarhan ylläpitotöitä kertakäynteinä ja hoitosopimuksella.

 

Kasvien perushoidot ja leikkaukset toteutetaan lajikohtaisesti ja suositeltuja toteutusajankohtia noudattaen.

 

Hoitokäyntien kustannukset muodostuvat työtunneista ja matkakuluista. Laskutus hoitokäyntikerroittain.

 

 Keräämme puutarhatekemisestä syntyneet jätteet kasoille kohteessa.

Kertyneiden puutarhajätteiden poiskuljetus sopimuksen mukaan.

 

 

PUUTARHANEUVONTA 

 

 

Neuvontakäynti sisältää yksityispihassa tapahtuvaa suunnittelua, ohjausta tai konsultointia. 

 

Käynnin kustannukset muodostuvat neuvonta-ajasta ja matkakuluista. 

 

 

RYHMÄOPASTUS 

 

Ryhmäopastus on taloyhtiöiden yhteisten piha-alueiden talkootapahtumien konsultointi- ja työnjohtopalvelua sekä toiminnan organisointia.

 

Käynnin kustannukset muodostuvat ohjausajasta sekä matkakuluista.

 

 

SUUNNITTELU

 

 

Piha- ja kasvillisuussuunnitelu alkaa kohdekäynnistä ja päättyy suunnittelupöydällä valmiiksi suunnitelmaksi.

 

Suunnitelman kustannukset kertyvät kohteeseen tehtävästä tutustumiskäynnistä matkakuluineen sekä suunnittelutunneista.

.

Mahdolliset muutokset valmiiseen suunnitelmaan laskutetaan lisäpalveluna, todellisten työtuntien mukaisesti. 

 

 

 

TUTUSTUMISKÄYNTI   

 

Tutustumiskäynti kohteessa on yleensä välttämätön vaihe suunnittelun ja hoitopalvelun toteutusaikojen sekä kustannusten arvioimiseksi.

 

Käynnin sisältö on neuvontakäyntiä muistuttava, noin tunnin kestävä kohdekäynti. 

Käynnillä tutustuaan kohteen ominaisuuksiin, asiakkaiden toiveisiin sekä ideoidaan toteutuksille alustavia ratkaisuja.

 

Tutustumiskäynti on työaikaamme ja sisältyy toteutuksen kokonaiskustannuksiin.

Ellei tarjouksemme / hinta-arvio työn toteutuksesta johda työn tilaukseen, tutustumiskäynti laskutetaan neuvontakäyntinä.

 

 

MATKAT

 

Puutarhapalveluiden toteutukseen liittyvät ajomatkat ovat työaikaamme. 

Kilometrikorvausten ja matka-ajan lähtö- ja päätepiste on toimistomme. 

 

 

PUUTARHAJÄTE 

 

Puutarhassa tapahtuvasta tekemisestä kertyvän jätteen käsittelystä ja poisviennistä sovitaan tapauskohtaisesti.

Kustannukset kertyvät jätteiden käsittelyajasta työkohteessa sekä kuljetuksista.

 

 

LASKUTUS

 

Laskuun sisältyy työosuus, materiaalit ja matkat.

Laskujen lähetystapa yksityishenkilöille sähköpostina ja yrityksille verkkolaskuna.

 

Laskun käsittelymaksu on 5,00 €.

Maksun viivästyessä toisessa laskussa ilmoituskulu on 5,00 €.

Viivästyskorko 8 %

 
Muistathan veroedun!

 

Ennakkoperintärekisteröidyltä yritykseltä ostettu puutarhassa tapahtuva hoitotyö on hankinta, joka kuuluu pääsääntöisesti kotitalousvähennyksen piiriin.  

 

Lisätietoa vero.fi

 

Kotitalousvähennykseen oikeutettavia summia ja korvauksen piiriin kuuluvaa osuutta on korotettu vuosille 2022-2023.

 

Kotitalous- hoiva- ja hoitotyöhön kohdistuva arvonlisäverollinen työosuus oikeuttaa 60 % vähennykseen

Vähennysoikeus maksimissaan 3 500 €/henkilö/vuosi.

Omavastuu 100 € / vuosi.

 

Vähennysoikeus vaikuttaa verotukseen, kun maksettujen työkorvausten määrä ylittää vuodessa noin 170 euroa. 

Maksimimäärä kertyy 6.000 euron työosuudesta.

 

Laskukaava: 

Palvelun hinta x 60 % - omavastuu. 

Esimerkkilaskelma maksimisummasta: 

(6.000 € x 60 %) - 100 € = 3.500 €

 

 

 

 

KIANNI OY

 

Ennakonperintärekisteröity yritys