ISTUTUSALUEIDEN SUUNNITTELU

 

 

askelmerkit 
KASVIHANKINTOIHIN


Tutustu pihasi olosuhteisiin ja hanki vain kasveja, joiden kasvupaikkasuositus on tulevan istutuspaikan kaltainen.

 

Kun valitset kasvit niille sopiviin olosuhteisiin, ne viihtyvät ja pärjäävät myös vähemmällä hoidolla.  

 

 

 SELVITÄ 4 asiaa 

 

Tontin kasvuvyöhyke

Puuvartisten kasvien (puut ja pensaat) talvenkestävyys ilmoitetaan kasvuvyöhykkeinä.

Suomen kahdeksasta vyöhykkeestä esim. Seinäjoki sijaitsee vyöhykkeellä IV.

 

Maaperäolosuhteet

Kasvien maaperätarpeet ovat erilaisia.

Esimerkiksi kivikkokasvit tarvitsevat läpäisevän maaperän ja varjon kasvit yleisimmin runsasmultaisen tuoreen maan. 

 

Yleisimpiä maaperäkuvauksia ovat   

hiekkainen, kuiva, läpäisevä, laiha, savimaa, humuspitoinen, kostea, märkä, ravinteikas, hapan, kalkittu 

 

Kasvuympäristön valo-olosuhteet 

Huomioi myös kasvupaikan valo-olot, sillä aurinkopaikan kasvi kukkii varjossa heikosti ja varjon kasvi ei selviä kuumassa paahteessa.

 

Aurinkomäärät tunteina/vrk

Varjo: alle 4 h

Puolivarjo: 4-6 h

 Aurinko: yli 6 h

 

Tuuliolot 

Tuuliolot vaikuttavat paikan pienilmastoon ja vaikuttavat kasvien menestymiseen.

Suotuisimmat kohdat kasvillisuudelle sijoittuvat pihan etelä-länsisuuntiin ja ankarimmat pohjoissuunnalle.

 

Varsinkin arkojen kasvien ja menestymisvyöhykesuositusten ylärajoille sijoitettavien kasvien istutuspaikan olosuhteisiin on hyvä kiinnittää huomiota. 

 

 

Tilaa valmis kasvisuunnitelma

 

Kasviehdotuksissa huomioidaan 

 

-Kasvupaikan olosuhteet sekä alueen menestymisvyöhyke

-Lähiympäristö, olemassa oleva kasvillisuus, rakennukset, ilmansuunnat ym.

 -Toiveet väreistä ja tyylistä sekä kiinnostus kasvialueiden hoitoon

 

 

 

SUUNNITTELUPAKETIT

 

 

PERUSPAKETTI 

 

Peruspaketti sisältää kasviehdotukset, lajikuvaukset sekä taimien määräluettelon.

Hyvä apu puutarhaostoksille.

 

 

OHJEPAKETTI 

 

Ohjepaketti sisältää kasviehdotukset, lajikuvaukset sekä ohjeet istutusvaiheeseen.

Paketissa on istutusvaihetta varten istutuskartta suositelluilla taimiväleillä, suositukset kasvualustan paksuudesta ja ohjeet puiden tuentaaan.

 

Hyvä apu puutarhaostoksille ja taimien istutusvaiheeseen.