PIHAN SUUNNITELMAT 

-Uusi piha tai vanhan pihan uudistus -

 

LUONNOSSUUNNITELMA

Luonnossuunnitelma on karkeaa luonnosta tarkempi kokonaisuus.  

Paketti sisältää yleissuunnitelman, havainnekuvia rakenteista sekä lajikohtaisen kasvillisuussuunnitelman.

 

Kasveista on mukana kuvat sekä lajitietoa, taimien tarvemäärät ja istutusohjeet sijoittelukarttoineen.

 

Suunnittelutuntien määrät vaihtelevat kohteen koosta ja sisällön laajuudesta riippuen 10-25 tuntiin.

 

Pihasuunnitelma on mittakaavaan piirretty yleissuunnitelma tontin toiminnoille ja apuväline pihan rakentamiseen.

 

Jokainen suunnitelma on yksilö, jonka suunnittelu alkaa 1- 2 tunnin pituisella kartoituskäynnillä kohteessa.  

 

Tutustumiskäynnillä keskustellaan pihan käyttösuunnitelmista ja ideoidaan tulevaa pihaa, tyylitoiveet huomioiden. Suunnittelua varten tutustutaan kohteen ympäristöön, pienilmastoon, mahdollisiin erityispiirteisiin jne.

 

Varaudu tutustumiskäyntiin! 

 

Hanki asemapiirros sekä tiedot kaapeli- ja putkilinjoista sekä niiden syvyyksistä suunnittelukohteen toteutukseen vaikuttavilta alueilta.

Tontin asemapiirros toimii suunnittelun peruskivenä. Siitä selviävät rakennusten ja tontin mitat ja etäisyydet sekä korkeuserot.

Jotta toteutuksessa ei tule yllätyksiä suunniteltuja toimintoja ja istutusalueita toteutettaessa, tarvitaan suunnittelussa tieto piilossa olevien kaapeli- ja putkilinjojen sijainnista ja syvyyksistä. 

 

- Kätevintä on lähettää nämä tiedot suunnittelijalle sähköpostilla tai antaa kopioina tutustumikäynnillä mukaan. -

 

Mieti valmiiksi, mitä pihassa halutaan säilyttää ja mitä poistaa sekä värimaailmaa ja tyylisuuntia.

 

Mieti myös paljonko sinulla on ihan oikeasti aikaa ja tahtoa puuhailla kasvien ja pihan hoidon kanssa.

 

 

Suunnittelukustannukset perustuvat arvioon tekemiseen kuluvasta suunnitteluajasta.

Valmis suunnitelma toimitetaan asiakkaalle sähköisesti, ellei muuta sovita.

 

Kartoituskäynti sisältyy pihasuunnitelmaan, mutta jos suunnitelman toteutuksesta tehty tarjouksemme ei johda työn tilaukseen,  laskutamme tutustumiskäyntimme neuvontakäyntinä.

 

Kustannus ajankäytön mukaan, 50 € tai 100 € + matkakulut. 

gallery/laajempi suunnitelma rivitalon piha

 

KARKEA LUONNOSSUUNNITELMA 

Pihasuunnittelun minipaketti antaa apua tekemiseen silloin, kun omaan toimintaan kaivataan pientä lisätukea. 

 

Mittakaavainen luonnossuunnitelma antaa ratkaisuehdotuksia pihan eri toiminnoille, korkeuserojen hyödyntämiseen, pintamateriaaleille ja näkemyksen istutusalueista ilman tarkemmin yksilöityjä kasvilajeja. 

 

Suunnittelutuntien määrät vaihtelevat kohteen koosta riippuen 7- 20 tuntiin. 

SUUNNITELMAN SISÄLLÖSTÄ

 

 

Toimintojen suunnittelu

  Suunnittelussa huomioidaan asumisen tarpeet suunnitelman sisältölaajuuden mukaan. Suunnittelu voi sisältää ehdotukset pihan ja käytävien muodoille, pyykki-, roska-, leikki- ja lumitiloille, paikoitusalueille, pintakatemateriaaleille sekä valaistukselle.

 

Kasvillisuus

Kasviehdotuksissa huomioidaan alueen menestymisvyöhyke, pienilmasto sekä toiveet puutarhan hoitotarpeista.

 

Putki- ja kaapelivedot tontilla

Suunnittelussa tarvitaan myös tiedot olevista / tulevista putki- ja kaapelivedoista, jotta vältytään istutusalueita ja rakenteita varten tehtävässä kaivuuvaiheessa yllätyksiltä.

 

PIHASUUNNITELMA 

Kun pihan rakentaminen toteutetaan ulkopuolisen tekemänä, toteutuksen kustannukset pystyään selvittämään paremmin, kun suunnitelma on luonnosta tarkempi. 

 

Pihasuunnitelmapaketti sisältää yleissuunnitelman, havainnekuvia materiaaleista sekä tietoa materiaalien määristä.

Istutusalueista on sijoitteluohjeet kasveille sekä niistä lajitietoa ja kuvat.  

 

Suunnittelutuntien määrät vaihtelevat kohteen ja suunnitelman sisällön laajuuden mukaan 15-35 tuntiin. 

Suunnitelma antaa kotipihan toteutukseen suunnan ja auttaa pitämään päämäärän mielessä.

 

Suunnitelma yhdistää asiakkaan toiveet ja suunnittelijan näkemyksen. Lähtökohtana tontin tarjoamat ominaisuudet ja ympäristö. Tavoitteena toimiva ja viihtyisä kokonaisuus.

gallery/laaja suunnitelma
gallery/kuva suunnitelmasta
gallery/lauta ja lehti
sUUNNITTELUPAKETTI ULKOPUOLISEN APUUN LUOTTAVALLE
SUUNNITELMAKOKONAISUUDET OMATOIMISELLE RAKENTAJALLE