PIHAN RAKENNUSSUUNNITTELU

-Uusi piha tai vanhan pihan uudistus -

 

PIHAKSI

Kun pihan rakentaminen toteutetaan omatoimisesti, pihaksi antaa tekemiselle tarkemman suunnitelman.

Pihaksi sisältää yleissuunnitelman, havainnekuvia rakenteista sekä lajikohtaisen kasvillisuussuunnitelman.

Kasveista on mukana kuvaukset sekä kuvat, määrät ja sijoittelukartta.

Esimerkkiratkaisuja

Rivitalopihan uudistus

Piha-alue 100 m2  | 675 €

Omakotitalon piha

Tontti 1000 m2  |  900 €

 

Pihan rakennussuunnitelma on asemapiirrospohjainen, mittakaavaan piirretty yleissuunnitelma.

Jokainen suunnitelma on yksilö ja suunnittelukustannukset perustuvat tekemiseen kuluvaan suunnitteluaikaan. 

Suunnittelu alkaa aina kohteeseen tutustumisesta. 

Tutustumiskäynnillä kartoitetaan asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä suunnittelukohteen erityispiirteet, ympäristö jne.

Toteutusta varten voidaan kohteeseen tehdä tarvittaessa 1-2 lisäkäyntiä.

Valmis suunnitelma toimitetaan asiakkaalle sähköisesti, ellei muuta sovita.

 

Ellei suunnitelman toteutuksesta tehty tarjous johda suunnitelmasopimukseen, tutustumiskäynti tulkitaan neuvontakäynniksi, josta laskutetaan ajankäytön mukaan joko 50 - 100 € + matkakulut. 

-----

gallery/laajempi suunnitelma rivitalon piha

PIHAMINI

Kun piha ja puutarha tehdään omatoimisesti, pihamini antaa tekemisen tueksi ulkopuolisen näkemyksen toimintojen sijoittelusta ja ratkaisuvaihtoehdoista.

Pihamini on piha-alueen yleissuunnitelma. Sisältö toimii rakentamisen ideoijana ja antaa ratkaisuehdotuksia pihan eri toiminnoille, korkeuserojen hyödyntämiseen, pintamateriaaleille ja yleissuunnitelman kasvillisuudesta (ei lajiehdotuksia).

Esimerkkiratkaisuja

Rivitalopihan muutossuunnitelma

Piha-alue 100 m2  | 450 €

Uuden omakotipihan suunnittelu

Tontti noin 1000 m2  | 700 €

 

Kasvillisuuden suunnittelussa huomioidaan alueen menestymisvyöhyke, pienilmasto sekä toiveet puutarhan hoitotarpeista.

Toimintojen suunnittelussa huomioidaan asumisen tarpeet. Suunnittelun laajuuden mukaan suunnitelma sisältää ehdotuksen pihan ja käytävien muodoille, pyykki-, roska-, leikki- ja lumitiloille, paikoitusalueille, pintakatemateriaaleille sekä valaistustarpeille.

Piharakentamiseen vaikuttavat viemäröinti- ja sähkövedot tarkistetaan asemapiirroksesta tai huomioidaan asiakkaalta saatujen tietojen mukaisesti. 

PIHAMAXI 

Kun pihan rakentaminen toteutetaan ulkopuolisen viherrakentajan tekemänä, kustannusten kehys halutaan monesti tietää etukäteen. Pihamaxi toimii tarjouskisassa apuna. 

Paketti sisältää yleissuunnitelman, havainnekuvia ratkaisuista sekä tarvikelaskelmia materiaaleista.

Kasveista on mukana kuvaukset sekä kuvat, määrät ja sijoittelukartta.

Esimerkkiratkaisu

Omakotitalon piha

Tontti 1000 m2 | 1.350 €

Suunnitelma antaa pihalle teeman ja auttaa pitämään päämäärän mielessä.

Se on yhdistelmä asiakkaan toiveita ja suunnittelijan näkemystä. Lähtökohtana ympäristö ja toimivuus.

gallery/laaja suunnitelma
gallery/kuva suunnitelmasta
gallery/lauta ja lehti