gallery/kianni kuva ja nimi -logo
Puutarhuri- ja rakennuspalvelut

PIHAN RAKENNUSSUUNNITTELU

-Uusi piha tai vanhan pihan uudistus -

 

PIHAKSI


Kun pihan rakentaminen toteutetaan omatoimisesti ja tekemiselle halutaan tarkempi suunnitelma.

 

Suunnitelma sisältää yleissuunnitelman, havainnekuvia rakenteista sekä lajikohtaisen kasvillisuussuunnitelman.

 

Kasvillisuudesta on mukana kuvat, määräluettelo sekä sijoittelukartta.

 

 

Ratkaisuesimerkkejä

 

Rivitalopihan uudistussuunnitelma

Piha-alue 100 m2
Suunnittelua noin 15 h |
675

 

Omakotitalon piha

Tontti 1000 m2
Suunnittelua noin 20 h |
900

Jokainen suunnitelma on yksilö ja suunnittelukustannukset perustuvat tekemiseen kuluvaan suunnitteluaikaan. 

 

Suunnittelu alkaa kohteeseen tutustumisesta. Toteutusta varten tehdään tarvittaessa 1-2 käyntiä.

Valmis suunnitelma toimitetaan asiakkaalle sähköisesti.

gallery/laajempi suunnitelma rivitalon piha

PIHAMINI

 

Kun piha ja puutarha tehdään omatoimisesti ja tekemisen tueksi kaivataan ulkopuolisen näkemystä toimintojen sijoittelusta ja ratkaisuvaihtoehdoista.

 

Pihamini on yleissuunnitelma, jolla saa sijoitteluideat eri piha toiminnoille, ratkaisuehdotuksen korkeuserojen hyödyntämiseen, materiaalisuositukset pinnoille ja yleissuunnitelman kasvillisuudesta (ei lajike-ehdotuksia).

 

Ratkaisujesimerkkejä

 

Rivitalopihan muutossuunnitelma

Piha-alue 100 m2 

Suunnittelua 10 h | 450 €

 

Uuden omakotipihan suunnittelu

Tontti noin 1000 m2

Suunnittelua 15 h  | 675 €

 

Kasvillisuuden suunnittelussa huomioidaan alueen menestymisvyöhyke, pienilmasto sekä asiakkaan kiinnostus ja mahdollisuudet puutarhan hoitoon.

 

Toimintojen suunnittelussa huomioidaan asumisen tarpeet; pihan muodot, kulkuväylät, pyykki-, roska-, leikki- ja lumitilat, pakoitusalueet, pintojen katteet sekä valaistus.

 

Suunnittelussa huomioitavat viemäröinti- ja sähkövedot huomioidaan asemapiirroksesta tai asiakkaalta saatujen tietojen mukaisesti.

 

 

PIHAMAXI 


Kun pihan rakentamisen toteuttaa ulkopuolinen viherrakentaja ja kustannukset halutaan tietää etukäteen. Suunnitelma auttaa tekijää tarjouksen laskennassa.

 

Paketti sisältää yleissuunnitelman, havainnekuvia ratkaisuista sekä tarvikelaskelmia materiaaleista.

Kasvillisuudesta on mukana kuvat, lajikohtainen määräluettelo sekä sijoittelukartta.

 

Ratkaisuesimerkkejä

 

Omakotitalon piha

Tontti 1000 m2
Suunnittelua noin 30 h |
1.350 €

 

 Suunnitelma auttaa pitämään päämäärän mielessä.

 

Suunnitelman lähtökohtana on toimivuus ja ympäristö.

Pihan rakennussuunnitelma on mittakaavaan piirretty yleissuunnitelma.

Suunnittelun pohjana käytetään tontin asemapiirrosta. 

Suunnitelma on yhdistelmä asiakkaan toiveita ja

suunnittelijan näkemystä.

 

gallery/laaja suunnitelma