PIHAN SUUNNITTELU

-Uusi piha - vanhan pihan uudistus - osa pihaa tai kokonaisuus-

 

PIHAN LUONNOSSUUNNITELMA

 

Pihan luonnossuunnitelma on yleissuunnitelmaa tarkempi kokonaisuus.  

Paketti sisältää yleissuunnitelman täydennyksenä tarkemman kasvillisuussuunnitelman.

 

Kasveista on lajikohtaiset tiedot, määrät sekä sijoitteluehdotus istutusalueelle.  

 

Suunnitteluaika kohteen koon ja suunnitelman sisällön laajuuden mukaan, 10-25 tuntia.

Pihasuunnitelma on yleissuunnitelma tontin toiminnoille ja apuväline pihan rakentamiseen.

 

Jokainen piha ja pihasuunnitelma ovat erilaiset. Uuden suunnittelu alkaa 1-2 tunnin pituisella tutustumiskäynnillä, joka toimii suunnittelun pohjana. 

 

Käynnillä selvitetään pihan käyttö- ja tyylisuunnitelmat sekä ideoidaan toteutuksille ratkaisuja.

 

Yleissuunnitelma on mittakaavaan tehty pohjapiirros tontin toiminnoista. Piirroksen pohjana toimii tontin asemapiirros, josta selviää tontin ja rakennusten todelliset mitat, etäisyydet ja korkeudet.

 

Suunnittelua varten kannattaa jo ennakkoon selvittää tontilla sijaitsevien kaapeli- ja putkilinjojen paikat sekä sijaintisyvyydet.   

 

Asemapiirroksen voi lähettää suunnittelijalle sähköpostilla tai antaa paperinen versio tutustumiskäynnillä. 

 

 

Mieti tutustumiskäyntiä varten valmiiksi!

 

Mitä pihassa halutaan säilyttää, mitä poistaa, mitä pintamateriaaleja ja värejä toivotaan pihalle? 

Paljonko pihan hoitoon on ihan oikeasti aikaa ja tahtoa?

Minkä suuruisiin rakentamiskustannuksiin olet varautunut?

 

 

Suunnittelukustannukset

 

Suunnittelukustannukset syntyvät suunnitelman tekoon kuluvasta ajasta, joka alkaa tutustumiskäynnistä.

 

Jos suunnitelman toteutuksesta tekemämme tarjous ei johda työn tilaukseen, tutustumiskäynti laskutetaan neuvontakäyntinä.

Kustannus 50 € / tunti + matkakulut.

gallery/laajempi suunnitelma rivitalon piha

 

PIHAN YLEISSUUNNITELMA 

 

Pihasuunnittelun minipaketti on sopiva silloin, kun piha rakennetaan itse, mutta tekemiseen halutaan näkemys ja ratkaisuehdotus toteutuksille. 

 

Mittakaavainen pohjapiirros tontista antaa ratkaisuehdotuksia pihan eri toiminnoille, korkeuserojen hyödyntämiseen, pintamateriaaleille ja näkemyksen istutusalueista ilman tarkempaa yksilöintiä kasvilajeista. 

 

Suunnitteluaika kohteen koon ja ominaisuuksien mukaan, 7- 20 tuntia. 

SUUNNITELMAN SISÄLLÖSTÄ

 

 

Toimintojen suunnittelussa huomioidaan asumisen tarpeet

 

Laajimmillaan suunnitelma sisältää ehdotukset kasvillisuusalueiden lisäksi 

 

pihan kulkureiteille ja paikoitusalueille

pyykinkuivaukselle ja jätepisteille sekä leikki- ja lumitiloille

näkyvien pintojen materiaaleille ja valaistukselle

 

Kasvillisuusehdotuksissa otetaan huomioon

 

Asiakkaan väri- ja tyylitoiveiden lisäksi

ympärillä oleva kasvillisuus ja muut ratkaisut 

kasvien hoitotarpeet 

kasvupaikan menestymisvyöhyke ja pienilmaston olosuhteet

 

PIHASUUNNITELMA 

 

Kun pihan rakentaminen toteutetaan ulkopuolisen tekemänä, toteutusvaiheen kustannukset on helpompi selvittää tarkemman suunnitelman avulla. 

 

Pihasuunnitelma sisältää mittakaavaisen yleissuunnitelman lisäksi tarkempia ehdotuksia pintamateriaaleista sekä arvioita niiden määristä.

 

Kasveista on lajikohtaiset tiedot, määrät sekä sijoitteluehdotus istutusalueelle.  

 

Suunnitteluaika kohteen koon ja suunnitelman sisällön laajuuden mukaan, 15-35 tuntia. 

Pihasuunnitelma antaa toteutukseen suunnan ja muistuttaa päämäärästä

 

Suunnitelma yhdistää asiakkaan toiveet ja suunnittelijan näkemyksen. Lähtökohtana tontin tarjoamat ominaisuudet ja ympäristö. Tavoitteena toimiva ja viihtyisä kokonaisuus.

gallery/laaja suunnitelma
gallery/kuva suunnitelmasta
gallery/lauta ja lehti
Kiinnostuitko? 
Valmis suunnitelma toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla.