PIHAN SUUNNITTELU

-Uusi piha - vanhan pihan uudistus - osa pihaa tai kokonaisuus-

Jokainen piha on yksilö ja saa oman suunnitteluaikansa. 

 

Suunnittelun lähtökohtana on asukkaiden oma näkemys pihan käytölle, sisällölle ja hoitotarpeille.  

 

Suunnittelijan tehtävä on tutustua kohteen ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin sekä liittää palaset toiveiden kanssa yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.  

 

Suunnitelma antaa suunnan ja kehitykset toteutukselle.

 

Suunnitelman tarkoitus on antaa pihan käytölle toteutusehdotukset. Kartan, jota seurata ja toteuttaa kertaprojektina tai pikku hiljaa.

 

Suunnitelma on ehdotus, joka antaa suunnan toteutukselle. Lopulliset mitoitukset ja kohdesijoittelut ratkotaan paikan päällä, todellisissa rakentamisolosuhteissa.

 

Kianni Oy:n pihasuunnitelman pääasiakirja on tonttia kuvaava yleissuunnitelma.

 

Yleissuunnitelma on käsin piirretty, mittakaavainen 2D-pohjapiirros. SIsältönä tontin toiminnot ja viheralueet. 

 

Suunnitelmassa käytetään tontin asemapiirroksen mitoitustietoja, jotta rakennusten koot ja sijoittuminen sekä kaapeli- ja putkilinjat tontilla vastaisivat mahdollisuuksien mukaan todellista tilannetta. 

 

Asemapiirroksen ja uudiskohteista julkisivu- ja pohjakuvat toivomme saavamme sähköpostitse, pdf-muodossa.

 

 

SUUNNITELMA ALKAA KOHTEESEEN TUTUSTUMISELLA

 

Suunnittelu alkaa kohteeseen ja asukkaiden ajatuksiin ja toiveisiin tutustumisesta. 

 

Tutustumiskäynti on tärkeä osa suunnitteluprosessia.

Käynnillä selvennetään toiveita ja tutustutaan suunniteltavan kohteen ominaisuuksiin.

Käynnillä syntyy usein ensimmäiset ajatukset ratkaisuvaihtoehdoista.   


Mieti suunnittelijan tutustumiskäynnille valmiiksi mm.  

 

Mitä elementtejä pihassa halutaan säilyttää ja mitä sieltä halutaan pois?

Mitä toimintoja ja tiloja pihassa tulee jatkossa olla?

Mitä toiveita sinulla on pintamateriaaleille, mitä tyyliä halutaan ja ajatuksesi värimaailmaan.

 

Pihan rakentamiselle on hyvä olla myös kustannusraamit. Jos sellainen on ja haluat sitä noudattaa, kerrojo  tässä vaiheessa budjetistasi myös suunnittelijalle.

 

 

SUUNNITTELUN KUSTANNUKSET

 

Suunnitelman kustannukset muodostuvat sen toteuttamiseen kuluvasta ajasta.

Suunnitteluaikaan vaikuttavat suunniteltavan kohteen koko, maastomuodot ja suunnittelupaketin sisältö.

 

Mitä tarkemmat ennakkotiedot suunnittelua varten on kohteesta ja asukkaiden toiveista käytettävissä, sitä enemmän kertyy aika- ja kustannussäästöjä suunnittelutyön valmisteluissa ja itse suunnittelutyössä. 

 

Saat suunnittelusta tutustumiskäynnin jälkeen kirjallisen hinta-arvion / tarjouksen. Tututustuttasi ehdotukseen, vahvistat työtilauksen sähköpostilla tai erillisen työsopimuksen allekirjoittamalla. 


Tarjouksen johtaessa työtilaukseen, tutustumiskäynti on osa suunnitteluaikaa. Ellei tarjouksemme johda työtilaukseen, tutustumiskäynti laskutetaan neuvontakäyntinä.

SUUNNITELLAAN MITÄ TARVITAAN

 

Perussuunnitelma sisältää minimissään yleissuunnitelman, sisältäen sijoittelut pihan perustoiminnoille ja viheralueille.

 

Perustoimintoja ovat pihan pääkulkureitit, tuuletus- ja kuivatustilat, lumitila, jätepiste ja paikoitusalueet. 

 

Viheralueille minimisuunnittelu sisältää istutusalueet sekä niille lajistokohtaiset kasviehdotukset.

 

 

PERUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄT LISÄELEMENTIT

VALINTA TARPEEN MUKAAN

 

Piharakennukset: 

Suunnitelmat leikkialueelle, kesäkeittiölle ja pihavarastolle.

 

Pintamateriaalit:

Suunnittelmat kulkuväylille, istutusaltaille, istutusalueiden katteille.

 

Kasvillisuus:

Lajistotasoa yksityiskohtaisempi kasvillisuussuunnitelma.

 

Valaistus: 

Ehdotus tärkeimmille valaistaville kohdille. 

 

 

SUUNNITTELUPAKETTIEN SISÄLLÖT

 

PERUSSUUNNITELMA 

 

Pihasuunnittelun suppein kokonaisuus sisältää mittakaavaan tehdyn pohjapiirroksen tontista sekä ehdotukset haluttujen toimintojen sijoittelulle ja viheralueille. Kasviehdotukset ovat lajikkeistotasolla.

Sopiva pakettii tilanteisiin, kun toteutus tehdään itse ja ympäristön tekemiseen halutaan sekä ammattilaisen näkemystä että ratkaisuehdotus toimintojen sijoittelulle. 

 

   Suunnitteluaika 7-20 tuntia. 

 

YLEISSUUNNITELMA

 

Pihan yleissuunnitelma on perussuunnitelmaa tarkempi. Kokonaisuudessa on toimintasijoittelun lisäksi tarkempi suunnitelma kasveille, sisältäen niille lajiehdotukset, määrätiedot sekä kasvikuvaukset.

Sopiva paketti tilanteisiin, kun toteutus tehdään pääosin itse ja myös istutusalueille halutaan valmis ratkaisuehdotus.    

 

 Suunnitteluaika 10-25 työtuntia.

 

KOKONAISSUUNNITELMA 

 

Kokonaissuunnitelman on sisällöltään laajin kokonaisuus, sisältäen yleissuunnitelman lisäksi ehdotuksia pintamateriaaleista ja pihan tärkeimmistä valaistavista kohteista.

Sopiva paketti tilanteisiin, kun toteutuksessa käytetään myös ulkopuolista apua ja kustannuksia halutaan selvittää etukäteen. 

 

Suunnitteluaika 15-35 tuntia. 

Valmis yleissuunnitelma on PDF-muodossa ja toimitetaan asiakkaalle liitteineen sähköpostina.