Puutarha- ja  rakennuspalvelut 
PIHAN SUUNNITTELU

 

Uusi piha tai vanhan pihan uudistus   

 Osa pihaa tai kokonaisuus

Pihasuunnitelma on jokaiselle pihalle tehty yksilöllinen kokonaisuus. 

 

Suunnittelun lähtökohtana ovat asukkaiden omat näkemykset pihan käyttö-, sisältö- ja hoitotarpeille sekä pihan ja ympäristön ominaisuudet.  

 

Suunnittelijan tehtävä on liittää palaset yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.  

 

Suunnitelma antaa pihan toteutukselle suunnan ja tekemiselle kehitykset.

 

Suunnitelma on toteutusehdotus ja sen tehtävänä on toimia tekemisen työkarttana.

 

Pihan toteutus voi olla kertaprojekti tai palasina valmistuva, sitä mukaa kun aikaa ja intoa riittää. 

 

Toteutusvaiheessa suunnitelmassa esitetyt pihaelementit sovitellaan ja mitoitetaan paikan päällä parhaiten olosuhteisiin sopiviksi. 

 

Pihasuunnitelman pääasiakirja on tontin yleissuunnitelma.

 

Yleissuunnitelma on mittakaavainen, käsin piirretty 2D-pohjapiirros tontin toiminnoille ja viheralueille. 

 

Suunnitelman pohjana toimii tontin asemapiirros.

 

Asemapiirroksesta selviävät tontin koko sekä sillä jo olevat ja tulevat rakennukset mittoineen ja sijainteineen.

Arvokasta tietoa suunnittelijalle ovat myös tiedot rakennusten sisäänkäynneistä sekä kaivojen, viemäri- ja sähkölinjojen sijainneista.

 

Pihasuunnitelman tärkeimpiä tavoitteita ovat talon ja piha-alueen yhtenäinen tyyli ja keskinäinen toimivuus.

 

Vanhan pihan muutoksissa olemassa olevat ja säilytettävät pihaelementit antavat suunnittelulle kehykset.

 

Uudiskohteissa suunnittelua auttavat kuvat ja piirrokset tulevan rakennuskokonaisuuden pohja- ja julkisivuista.

 

Uudiskohteesta kuva- ja piirrosmateriaalit toivomme saavamme selkeinä pdf-tallennuksina, sähköpostitse.

 

 

SUUNNITTELUN VAIHEET

 

Suunnittelu alkaa kohteeseen ja asukkaiden ajatuksiin ja toiveisiin tutustumisella.

 

Alkuhaastattelut tehdään usein sähköpostitse - varsinainen suunnittelu alkaa kohdekäynnin jälkeen.   

 

Kohdekäynnin tarkoitus on selventää toiveita ja toteutusmahdollisuuksia.

Kohdekäynti herättelee suunnittelulle usein jo vaihtoehtoja ratkaisuille.   


 MIETI TUTUSTUMISKÄYNNILLE VALMIIKSI AINAKIN NÄMÄ 

 

Mitä pihassa halutaan säilyttää ja mitä poistaa?

Mitä toimintoja ja tiloja pihaan halutaan?

Mitkä pintamateriaalit ja mikä tyylisuunta miellyttää?

Mieti myös puutarhan värimaailmaa. Mitä värejä halutaan ja mitä ei missään tapauksessa?

 

Jos pihan rakentamiselle on budjetti, kerro siitäkin. Suunniteltu toteutussumma on tärkeä kehystieto suunnittelulle.

 

 

Suunnittelu jatkuu suunnittelupöydällä.

 

Haluttaessa suunnitelman sisältöä voidaan 'raottaa' jo luonnosvaiheessa.

Luonnos hahmottaa jo tulevaa ja sisältöön on mahdollisuus vielä vaikuttaa mm. kasvivalintojen osalta. 

Luonnosvaiheen lisäys suunnittelupakettiin sovitaan erikseen.

 

 

Suunnitelmapaketti toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla pdf-muodossa.

 

 

PALJONKO SUUNNITELMA MAKSAA?

 

Suunnitelman hinta koostuu suunnitteluajasta kohteessa ja työpöydän ääressä. 

 

Suunnitteluaikaan vaikuttavat mm. suunniteltavan alueen koko, maastomuodot ja suunnittelupaketin sisältö.

 

Mitä enemmän tutustumisvaiheessa saadaan tietoa kohteesta ja asukkaiden toiveista, sitä tehokkaammin ajatukset ja asiat tiedetään ja pystytään huomioidaan suunnitelmassa.  

 

Pihan kokonaissuunnitelman hinta on keskimäärin 850 - 1500 €.

 

***************

 

Suunnitelman hankinta on turvallista, kun suunnittelun kustannukset ovat tiedossa. 

 

Kun suunnitelman sisältökehys on alkukeskusteluissa selvitetty, saat hinta-arvion suunnitelman toteutuskustannuksista. 

 

Suunnitelman tilausvahvistuksen tarvitsemme kirjallisena.

Vahvistuksen voi tehdä sähköpostitse tarjouspostiin vastaamalla tai erillisen työsopimuksen allekirjoittamalla.


Suunnitelman kokonaishinta sisältää yleensä yhden tutustumiskäynnin kohteessa.  

 

Jos tutustumiskäynti tehdään ennen työtilauksen vahvistusta ja tarjouksemme suunnittelusta ei johda työtilaukseen, suunnittelusopimukseen sisältyvä yksi suunnitteluvaiheen alkuun sisältyvä kohdekäynti laskutetaan normaalina neuvontakäyntinä.

 

MITÄ SUUNNITELMA SISÄLTÄÄ?

 

Perussuunnitelma sisältää pihan päätoimintojen sijoittelun tontille. 

 

Päätoimintoja ovat pihan pääkulkureitit, tuuletus- ja kuivatustilat, lumitila, jätepiste, paikoitusalueet. 

 

Istutusalueille on mukana kasviehdotukset lajistotasolla.

 

 

PERUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖÄ LAAJENNETAAN ASUKKAIDEN TOIVEIDEN MUKAAN

 

Lisäelementtejä voivat olla:

 

Piharakennukset: 

Leikkialue, kesäkeittiö ja pihavarasto

 

Materiaalit:

Ratkaisuehdotukset kulkuväylien ja istutusaltaiden materiaalista ja pintakatteista

 

Kasvillisuus:

Lajistotasoa tarkempi kasvillisuussuunnitelma

 

Valaistus: 

Valaisinsijoittelut pihan tärkeimmille toiminnoille