PIHAN SUUNNITTELU

-Uusi piha - vanhan pihan uudistus - osa pihaa tai kokonaisuus-

Kianni Oy:n pihasuunnitelman pääasiakirja on tontin yleissuunnitelma

 

Käsin piirretty yleissuunnitelma on mittakaavainen 2D-pohjapiirros, sisältäen tontin toiminnot ja viheralueet. 

 

Yleissuunnitelmassa käytetään tontin asemapiirroksesta saatavia mitoitustietoja, jotta rakennusten koot ja sijoittuminen sekä kaapeli- ja putkilinjat tontilla olisivat mahdollisimman totuudenmukaista. 

 

Asemapiirroksen ja uudiskohteista myös mahdolliset julkisivu- ja pohjakuvat toivomme saavamme asiakkaalta sähköpostitse, pdf-muodossa.

 

 

KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN

 

Suunnittelu alkaa kohteeseen ja asukkaiden toiveisiin tutustumisesta ja kypsyy valmiiksi suunnitelmaksi suunnittelupöydällä.

 

Tutustumiskäynti on tärkeä osa suunnitteluprosessia.

Käynnillä selvennetään asukkaiden pihatoiveita ja tutustutaan suunniteltavaan kohteeseen.

Käynnillä syntyy myös ensimmäiset ajatukset ratkaisuvaihtoehdoista.   


Mieti tutustumiskäyntiä varten mm.  

 

Mitä elementtejä pihassa halutaan säilyttää ja mitä sieltä halutaan pois?

Mitä toimintoja ja tiloja pihassa tulee jatkossa olla?

Mieti myös mitä toiveita sinulla on pintamateriaaleille, tyylille ja väreille.

 

Jos pihan rakentamiselle on olemassa budjetti, jota halutaan noudattaa, kerro myös se suunnittelijalle.

 

 

SUUNNITTELUN KUSTANNUKSET

 

Suunnitelman kustannukset perustuvat sen toteuttamiseen kuluvaan aikaan.

Suunnitteluaikaan vaikuttavat suunnittelukohteen koko, maastomuodot sekä suunnittelupaketin laajuus ja kasvillisuuden määrä.

 

Mitä tarkemmat ennakkotiedot suunnittelua varten saadaan kohteesta ja asukkaiden toiveista, sitä enemmän kertyy aika- ja kustannussäästöä suunnittelutyön valmisteluissa ja itse suunnittelutyössä. 

 

Teemme suunnittelusta kirjallisen hinta-arvion / tarjouksen. Asiakas vahvistaa työtilauksen sähköpostilla tai erillisen työsopimuksen allekirjoittamalla. 


Jos tekemämme tarjous johtaa työtilaukseen, huomioimme tutustumiskäynnin osana suunnitteluaikaa. Ellei tarjouksemme johda työtilaukseen, kohdekäynti laskutetaan neuvontakäyntinä.

 

SUUNNITTELUPAKETTIEN SISÄLLÖT

 

PERUSSUUNNITELMA 

 

Pihasuunnittelun suppein kokonaisuus sisältää mittakaavaan tehdyn pohjapiirroksen tontista sekä ehdotukset haluttujen toimintojen sijoittelulle ja viheralueille. Kasviehdotukset ovat lajikkeistotasolla.

Sopiva pakettii tilanteisiin, kun toteutus tehdään itse ja ympäristön tekemiseen halutaan sekä ammattilaisen näkemystä että ratkaisuehdotus toimintojen sijoittelulle. 

 

   Suunnitteluaika 7-20 tuntia. 

 

YLEISSUUNNITELMA

 

Pihan yleissuunnitelma on perussuunnitelmaa tarkempi. Kokonaisuudessa on toimintasijoittelun lisäksi tarkempi suunnitelma kasveille, sisältäen niille lajiehdotukset, määrätiedot sekä kasvikuvaukset.

Sopiva paketti tilanteisiin, kun toteutus tehdään pääosin itse ja myös istutusalueille halutaan valmis ratkaisuehdotus.    

 

 Suunnitteluaika 10-25 työtuntia.

 

KOKONAISSUUNNITELMA 

 

Kokonaissuunnitelman on sisällöltään laajin kokonaisuus, sisältäen yleissuunnitelman lisäksi ehdotuksia pintamateriaaleista ja pihan tärkeimmistä valaistavista kohteista.

Sopiva paketti tilanteisiin, kun toteutuksessa käytetään myös ulkopuolista apua ja kustannuksia halutaan selvittää etukäteen. 

 

Suunnitteluaika 15-35 tuntia. 

 

SUUNNITELLAAN MITÄ TARVITAAN

 

Perussuunnitelma sisältää minimissään yleissuunnitelman pihan perustoimintojen ja viheralueiden sijoittelulle.

Perustoimintoja ovat pihan pääkulkureitit, tuuletus- ja kuivatustilat, lumitila, jätepiste ja paikoitusalueet. 

Istutusalueille minimisuunnittelu sisältää lajistokohtaiset ehdotukset kasveille.

 

 

PERUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄJIÄ 

 

Piharakennukset: 

Suunnitelmat leikkialueelle, kesäkeittiölle ja pihavarastolle.

 

Pintamateriaalit:

Suunnittelmat kulkuväylille, istutusaltaille, istutusalueiden katteille.

 

Kasvillisuus:

Lajistotasoa yksityiskohtaisempi kasvillisuussuunnitelma.

 

Valaistus: 

Ehdotus tärkeimmille valaistaville kohdille. 

 

Jokainen piha on yksilö ja ansaitsee oman suunnitteluaikansa. 

 

Suunnittelun lähtökohtana on asukkaiden oma näkemys pihan käytölle, sisällölle ja hoitotarpeille.  

 

Suunnittelijan tehtävä on tutustua kohteen ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin sekä liittää palaset asukkaiden toiveiden kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi.  

 

Suunnitelma antaa suunnan ja kehitykset toteutukselle.

 

Suunnitelman tarkoitus on antaa pihan käytölle mahdollisimman toteutuskelpoiset ehdotukset.

 

Lopulliset mitoitukset ja kohdesijoittelut ratkotaan paikan päällä, todellisissa rakentamisolosuhteissa.

 

Kiinnostuitko - ota yhteyttä! 

Valmis yleissuunnitelma on PDF-muodossa ja toimitetaan asiakkaalle liitteineen sähköpostina.