PIHAN SUUNNITTELU

-Uusi piha - vanhan pihan uudistus - osa pihaa tai kokonaisuus-

Kianni Oy:n pihasuunnitelman pääasiakirja on yleissuunnitelmana toimiva käsin piirretty 2D-pohjapiirros tontin toiminnoille.

 

Pohjapiirroksen mitoitus pohjautuu asiakkaalta saatuun asemapiirrokseen, josta poimitaan tontin mitat sekä rakennusten koot ja sijoittuminen tontilla. 

 

Yleissuunnitelma sisältää lisäksi uusien kiinteiden rakenteiden sijainnit sekä pihaan suunniteltujen eri toimintojen ja viheralueiden sijoittelut. 

 

Rakennusluvan piirrossarjaan kuuluva tontin asemapiirros on nykyisin yleensä pdf-tiedostona ja siten helppo toimittaa sähköpostilla suunnittelua varten. 

Suunnittelijalle on lisäksi hyvä antaa selvitys tontilla sijaitsevien kaapeli- ja putkilinjojen paikoista ja sijaintisyvyyksistä.

 

 

TUTUSTUMISKÄYNTI PAIKAN PÄÄLLÄ

 

Suunnittelu alkaa suunnittelun esivalmisteluista ja kohdekäynnistä, jatkuu suunnittelupöydällä ja päättyy suunnitelman valmistumiseen.

 

Tutustumiskäynnin tarkoitus on selvittää asukkaiden pihaan liittyviä toiveita ja tutustua kohteen olosuhteisiin.

Käynti on tärkeä osa suunnitteluprosessia, sillä se sytyttää yleensä ensimmäiset ajatukset ratkaisuvaihtoehdoista.   


Mieti tutustumiskäyntiä varten mm.  

 

Mitä pihassa halutaan säilyttää ja mitä poistaa.

Mitä pintamateriaaleja ja värejä pihassa halutaan käyttää.

Mitkä ovat asukkaan omat ajatukset toimintojen ja tilojen sijoittelulle. 

Onko pihan tekemiselle tehty budjetti, joka halutaan huomioida suunnittelussa.

 

 

SUUNNITTELUN KUSTANNUKSET

 

 

Suunnitelman kustannukset perustuvat suunnitteluaikaan, johon vaikuttavat suunniteltavan kohteen koko ja maaston muoto, suunniteltavien elementtien määrä sekä kasvillisuusosuuden sisältö.

 

Mitä tarkemmat ennakkotiedot suunnittelija saa kohteesta ja asukkaiden toiveista käyttöön, sitä enemmän tulee aikasäästöä suunnittelutyön valmisteluissa ja kustannussäästöä kokonaiskustannuksissa.

 

Teemme suunnittelusta kirjallisen hinta-arvion / tarjouksen. Sopimus syntyy, kun asiakas vahvistaa suunnittelutyön tilauksen sähköpostilla tai allekirjoittaa erikseen tehtävän työsopimuksen. 


Jos tutustumkäynti kohteeseen tapahtuu ennen varsinaisen suunnittelutyön aloitusta ja tarjouksemme ei johda työtilaukseen, käynti laskutetaan neuvontakäyntinä.

 

SUUNNITTELUPAKETTIEN SISÄLLÖT

 

LUONNOS 

 

Pihasuunnittelun suppein kokonaisuus sisältää mittakaavaan tehdyn pohjapiirroksen tontista sekä ehdotukset haluttujen toimintojen sijoittelulle ja viheralueille. Kasviehdotukset ovat lajikkeistotasolla. Sopii tilanteisiin, kun toteutus tehdään itse ja tekemisen tueksi halutaan ammattilaiselta ratkaisuehdotus toimintojen sijoittelulle. 

 

   Suunnitteluaika 7-20 tuntia. 

 

YLEISSUUNNITELMA

 

Pihan yleissuunnitelma on luonnossuunnitelmaa tarkempi kokonaisuus. Toimintosijoittelun lisäksi kasveille on tarkempi suunnitelma. Materiaalissa on kasveille lajiehdotukset, määrätiedot sekä kasvikuvaukset. Sopii tilanteisiin, kun toteutus tehdään pääosin itse ja tekemisen tueksi halutaan valmis ehdotus myös istutusalueille.    

 

 Suunnitteluaika 10-25 työtuntia.

 

LAAJA 

 

Laajin suunnittelupaketti sisältää yleissuunnitelmapaketin lisäksi esimerkkejä pintamateriaaleille ja valaisinehdotukset piha-alueen tärkeimmille valaistaville kohdille. Sisältö sopii parhaiten tilanteisiin, kun toteutuksessa käytetään myös ulkopuolista apua ja kustannukset halutaan selvittää etukäteen. 

 

Suunnitteluaika 15-35 tuntia. 

 

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ RÄÄTÄLÖIDÄÄN TARPEIDEN MUKAAN

 

Pihasuunnitelma sisältää minimissään yleissuunnitelman pihan perustoimintojen ja viheralueiden sijoittelulle.

Perustoimintoja ovat pihan pääkulkureitit, tuuletus- ja kuivatustilat, lumitila, jätepiste ja paikoitusalueet. 

Istutusalueen minimisuunnittelu sisältää kasveista lajistokohtaisen ehdotuksen.

 

Suunnitelman sisältöä täydennetään toivomusten ja tarpeiden mukaan

 

PERUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVIÄ SUUNNITTELUELEMENTTEJÄ OVAT

 

Piha-alueen käyttösuunnitelmiin liittyvät tilat leikkialueelle, kesäkeittiölle ja pihavarastolle.

Pintamateriaalisuunnittelua kulkuväylille, istutusaltaille, istutusalueiden katteille.

Valaistustarpeet ja kohdistukset pihan tärkeimmille toiminnoille.

Lajistosisältöä yksityiskohtaisempi kasvillisuussuunitelma.

Jokaisen pihan suunnitelmat ovat yksilöitä, joita ei voi toteuttaa tutustumatta kohteeseen. 

 

Suunnittelun lähtökohtana ovat asukkaiden omat näkemykset pihan käytölle, sisällölle ja hoitotarpeille.  

 

Suunnittelija tutustuu alueen ominaisuuksiin, selvittää asukkaiden toiveet ja yhdistää elementit toimivaksi kokonaisuudeksi.  

 

Valmis suunnitelma antaa suunnan ja kehitykset toteutukselle.

 

Suunnitelman mitat ja sijoitteluehdotukset tarkennetaan tekijöiden toimesta toteutusvaiheessa parhaiten olosuhteisiin ja käytettyihin materiaaleihin sopiviksi.

 

Kiinnostuitko - ota yhteyttä! 
Valmis suunnitelma on PDF-muodossa ja toimitetaan asiakkaalle  sähköpostilla.