PIHAN SUUNNITTELU

-Uusi piha - vanhan pihan uudistus - osa pihaa tai kokonaisuus-

 

PIHAN YLEISSUUNNITELMA

 

Pihan yleissuunnitelma on luonnossuunnitelmaa tarkempi kokonaisuus. Suunnitelma sisältää ehdotukset myös istutusalueille sopivista kasveista. 

 

Kasveista on lajikohtaista tietoa, sijoitteluehdotukset istutusalueelle sekä taimimäärät.   

 

Laskutettavia työtunteja kertyy kohteen koon ja suunnitelman sisällön laajuuden mukaan, 10-25 tuntia.

Pihasuunnitelma on yleissuunnitelma tontin toiminnoille ja apuväline pihan rakentamiseen.

 

Jokainen piha ja pihasuunnitelma ovat erilaiset. Uuden suunnittelu alkaa 1-2 tunnin pituisella kohteeseen tutustumisella paikan päällä. 

Suunnittelun pohjana toimivan tutustusmiskäynnin aikana selvitetään pihan käyttöön liittyvät toiveet. Toiveista muodostuu pihan tyyli, joka ohjaa ideointia toteutusratkaisuille.

 

Yleissuunnitelma on mittakaavaan piirretty 2D-pohjapiirros pihan toimintojen ja kasvillisuuden sijoittelulle. Suunnitelmassa käytetyt mitat tontin rajoista, rakennusten etäisyyksistä, korkeuseroista jne. perustuvat asiakkaalta saatavaan tontin asemapiirrokseen. 

Suunnittelua varten tarvitaan usein myös selvitys tontilla sijaitsevien kaapeli- ja putkilinjojen paikoista sekä sijaintisyvyyksistä.   

 

 

Varaudu tutustumiskäyntiin miettimällä muutama kysymys valmiiksi!

 

Mitä pihasta halutaan tai voidaan poistaa ja mitä säilyttää?

Mitä pintamateriaaleja ja värejä pihassa halutaan käyttää? 

Onko pihan teolle budjetti ja halutaanko se huomioida myös suunnittelussa?

 

Lähetä asemapiirros suunnittelijalle etukäteen tai ota siitä tapaamiseen kopio mukaan ja anna suunnittelijalle!

 

 

Suunnittelukustannukset

 

Suunnittelukustannukset perustuvat suunnitteluaikaan. Suunnitteluaika alkaa tutustumiskäynnistä ja päättyy valmiin työn luovutushetkeen.

 

Ellei suunnitelman toteutuksesta tekemämme tarjous johda työn tilaukseen, tutustumiskäynti laskutetaan neuvontakäyntinä.

Neuvontakäynnin kustannus 50 € / henkilötyötunti + matkakulut.

 

PIHAN LUONNOSSUUNNITELMA 

 

Pihasuunnittelun minipaketti on sopiva silloin, kun piha rakennetaan itse, mutta tekemiseen halutaan näkemys ja ratkaisuehdotus toimintojen sijoittelulle. 

 

Luonnossuunnitelma on mittakaavaan tehty pohjapiirros tontin toiminnoille ja istutusalueille. Suunnitelma ei sisällä tarkempaa yksilöintiä kasvilajeista. 

 

Laskutettavia työtunteja kertyy kohteen koon ja sisällön mukaan, 7-20 tuntia. 

SUUNNITELMAN SISÄLLÖSTÄ

 

 

Toimintojen suunnittelussa huomioidaan asumisen tarpeet

 

Ehdotukset voivat olla mm.  

 

Kasvillisuusalueille 

Pihan kulkureiteille ja paikoitusalueille

Pyykinkuivaukselle ja jätepisteille sekä leikki- ja lumitiloille

Näkyvien pintojen materiaaleille ja valaistukselle

 

Kasvillisuusehdotuksissa otetaan huomioon

 

Väri- ja tyylitoiveet

Ympäristön kasvillisuus, rakennukset ym. 

Kasvien hoitotarpeet 

Kasvupaikan olosuhteet sekä alueen menestymisvyöhyke

 

PIHASUUNNITELMA 

 

Kun pihan toteutuksessa käytetään myös ulkopuolisia apuvoimia, laajempi pihasuunnitelma auttaa ennakoimaan tulevaa tarkemmin ja helpottaa myös arvioimaan toteutuskustannuksia ja materiaalitarpeita.  

 

Pihasuunnitelma sisältää mittakaavaisen yleissuunnitelman, kasvisuunnitelman istutusalueille ja ehdotuksia pintamateriaaleille.

 

 

Laskutettavia työtunteja kertyy kohteen koon ja suunnitelman sisällön laajuuden mukaan, 15-35 tuntia. 

Suunnittelun lähtökohtana on asukkaiden toiveet pihan käytölle ja hoitomäärälle.  

 

Suunnitelijan tehtävänä on tunnistaa rakennuskohteen ominaisuudet ja ympäristö sekä yhdistää siihen toiveiden palikoista poimittu tunnelma.  

 

Pihasuunnitelma on osien kokonaisuus, jonka tavoitteena on antaa pihan rakentamiseen kivijalka ja toteutukselle kehykset. Suunnitelman toteutusasteen päättää asiakas / asukas aina itse.

 

Ehdotuksessa esitetyt sijoitteluratkaisut  ovat suuntaa antavia. Lopulliset mitoitukset ja paikkakohdistukset tarkennetaan paikan päällä toteutusvaiheessa, paikkaan parhaiten sopivaksi.   

Kiinnostuitko? 
Valmis suunnitelma toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla.