Huomio kasvualustaan

 Onko ihan sama, miten kasvien istutuspeti voi tai mitä multaa kukkapenkkiin ostaa? Ei ole!   Hyvä multa on muhevaa ja tuoksuu mullalle.  Hyvä multa pysyy kasassa, kun sitä puristaa nyrkissä. Tässä aiheesta lisää.

Asiaa kasvualustan ytimestä- mullasta.  

Muhevaa, puhdasta multaa

Vielä muutama vuosi sitten, kotipuutarhurina kevään puutarhahommia aloitellessani valitsin mullan säkkihinnan perusteella.  Tarjoushaukkana ostin halvinta ja kuvittelin olevani fiksu, ’tarkanmarkan’ kotipuutarhuri. En uskonut multaseoksissa olevan merkittäviä käytännön eroja.  Kunhan oli jotain puutarhamultaa, se riitti.

Jossain vaiheessa käänsin multasäkin sitten kuitenkin toisinkin päin ja tutustuin tarkemmin myös tuoteselosteisiin. Lamppu 💡  syttyi. Onneksi.

Totesin myöhemmin olleeni oikeilla jäljillä, sillä ensimmäinen kotitehtävä Puutarhuri-koulussa oli samasta aiheesta.  Tehtävämme oli tulkita myynnissä olevien multasäkkien tuoteselosteita. Selvittää syitä, miksi jotain multaa suositellaan havukasveille ja toista ruusuille.

Mullan taustatutkimusta
  HYVÄ PUUTARHAMULTA ON KEHITYSTYÖN TULOSTA

Mullan ja kasvualustojen valmistuksen parissa toimii Suomessa runsaat 200 yritystä ja myyntimäärät liikkuvat vuositasolla 1,5 miljoonassa kuutiossa.

Alan kehitystyö on aktiivista ja valikoimat kasvavat vuosittain uusilla tuotteilla. Monelle kasvilajille on jo kehitelty omat multaseokset, joissa on peruslannoituskin valmiina. Pussimullat ovat kiireisen kuluttajan valinta.  Hankinta onnistuu kätevästi vaikka kauppareissulla.

KASVUALUSTA  – PUHUTAANKO POHJASTA VAI PINNASTA 
Tiivis maa ei ime kosteutta.

Kun puutarhaharrastaja puhuu kasvualustasta, kohteeksi mielletään yleisimmin se osa maata, johon kasvit istutetaan. Puhutaan puutarhamullasta.

Mutta jos viherurakoitsija tai maanrakentaja puhuu kasvualustasta, kohteena tarkoitetaankin monesti varsinaisen istutusmullan alle jäävää pohjamaata. Puhutaan pohjamaan ja istutuskerrosten muodostamasta kokonaisuudesta.

Mietitkö sinä istutuksia tehdessäsi, mitä istutuskerroksen alapuolella on?

Jos pyörittelet päätäsi, et ole ainoa.  Tehdäänhän mittavimmat pohjatyöt ja maaston muotoilut yleensä taloa rakennettaessa, talon tarpeisiin.  Harvemmin siinä vaiheessa vielä istutusalueita miettien.

Pohjamaan rakenteilla on kuitenkin tärkeä merkitys myös kasvien hyvinvoinnille, joten siksi pätkä tätäkin.

Sanotaanhan että, kun jalat voivat hyvin, latvuskin pysyy kuivana.

RATKAISUJA ISTUTUSALUEIDEN TEKOON ONGELMAPOHJILLE 

Jos istutusalueen pohjamaa on rakenteeltaan tiivis ja kuoppainen, kasvien hyvinvointi ja talvehtiminen vaarantuu.

Vettä keräävät kuopat ja tiivis maa juuriston ympärillä heikentävät juuriston hapensaantia ja kasvien yleiskunto heikkenee. Ilmiö tulee esille varsinkin märkinä kesinä ja sateisina syksyinä.

Heikosti vettä läpäiseviä pohjamaita ovat savi, hiesu ja moreeni.

Hyvä multa on seos turvetta, hiekkaa, savea ja/tai kompostia sopivassa suhteessa.
TIIVIS MOREENIMAA

Harmien välttämiseksi, tiivis moreenimaapohja on hyvä salaojittaa tai tehdä istutuksesta korkeampi  kohopenkki.

Kun varsinaista kasvualustaa kasvattaa korkeammaksi ja ylöspäin, juuristolle jää enemmän tilaa, eikä mahdollinen pohjamaan märkyys aiheuta niin herkästi ongelmaa.

LOUHIKKOINEN ALUSTA

Jos istutusalue on louhikkoisen alustan päällä, haaste on päinvastainen. 

Karkeasta kiviaineksista koostuva pohjamaa on kuiva, koska kiviaines ei yksistään pysty pidättelemään vettä.

Tilanne ratkaistaan joko valitsemalla paikkaan kasvit, jotka sietävät hyvin kuivuutta tai kasvualusta muokataan sulamis-, sade- ja kasteluvedet paremmin pidättävksi.

Kivikkotarha on  louhikkoisen alueen täydellinen valinta.

 Kivikkoalueille suositeltavat kasvit sietävät kuivuutta, eivätkä tarvitse paljoa kosteutta. Niiden juuristo pärjää yleensä myös, paksua multakerrosta paremmin, ohuessa ja laihahkossa multakerroksessa.

Istutusalueen muokkaus kasveille,  joiden juuristo tarvitsee menestyäkseen kosteutta ja paksumman kerroksen multaa. 

Kasvualustan perustaminen alkaa pohjamaan tasaamisesta.  Tasatun pohjan päälle levitetään pohjakerrokseksi kerros savea tai moreenia. Hienorakeisempi maalaji pidättää vedet paremmin kasvien käyttöön. 

Pohjakerroksen päälle levitetään varsinainen istutusmulta. 

Multakerroksen paksuus riippuu alueelle istutettavien kasvien vaatimuksista. Perennoille yleisimmin 30- 40 cm, pensaille  vähintään 40 cm ja puille vähintään 60 cm.
SAVIPOHJAINEN ALUSTA
Savimaa luovuttaa vedet pikku hiljaa ympäristöönsä.

Savimaa sitoo kosteutta, mutta voi olla hyvinkin kovaa.

Savi on ravinnerikas ja tehokas pohjamaan vedenpidättäjä.  Haastavaksi saven olemassaolon puutarhassa tekee sen kylmyys, varsinkin keväällä talvikosteuden vaikuttaessa.

Savista istutusalueen maapohja ei kannata myöhiä kuin istutuksen tarvitsemalta syvyydeltä.

Pohjamaan muokkaukseksi riittää, kun pinta tasataan ja huolehditaan  oikeasuuntaisista  pintakallistuksista. Suunnat keskeltä reunoille ja rakennuksesta ulospäin.

 MULTAVALINTA KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN
Puutarhan perusmulta on kalkittua ja lannoitettua.

PELTOMULTA

Yleisesti mullaksi kutsutaan käsittelemätöntä, eri maa-aineseoksista koostuvaa pelto- ja ruokamultaa.

Sopii kalkittuna ja lannoitettuna nurmikolle sekä perusmaana kotipuutarhan koriste- ja hyötykasveille.

KASVUALUSTA

Kasvualustasta puhutaan, kun tarkoitetaan  tutkittua, teollisin menetelmin valmistettua seosta.

Seosmulta koostuu 

Eri kokoisista kiviainerakeista (kivi, hiekka, hieta)
Eloperäisistä aineista (turve ja komposti) 
Lannoitteista sekoitettua seosmultaa.
Lähde: kekkila.fi

Eri kasvilajeille tehtyjä seoksia myydään pusseissa, säkeissä ja kuormittain. Valmisteiden käyttötarkoitus ja annosteluohjeet on kerrottu pakkauksissa.

MULTAKIN VANHENEE

Multa kannattaa käyttää heti pussin avauksen jälkeen tai varastoida viileässä ja valolta suojassa. Mullan ravinnetila alkaa vähentyä lämpötilan, kosteuden ja ajan saatossa, eikä vastaa enää vuosien päästä tuoteselostetta.

Pienet jämäerät pussien pohjilta on silti aina parempi sekoittaa ennemmin vanhan puutarhamaan sekaan, kuin heittää pois.  Samaan tapaan voi hyödyntää myös sisäkukkien vaihtomullat. Ne voi kesällä sekoittaa kompostimullan sekaan tai suoraan istutusalueille.

Multateollisuus on valvottua yritystoimintaa

Valmiita kasvualustatuotteita valmistavat tuottajat kuuluvat Eviran lannoitevalmistealan toimittajarekisteriin. Määräysten mukaan kasvualustasta on oltava saatavilla tuoteseloste, josta selviää materiaalin käyttökelpoisuus ja ravinnepitoisuudet.

Kasvualustamullan on oltava laadullisesti tasalaatuista, turvallista ja roskatonta. Valmistuotteina myytävät seokset pitää olla ilmoitettuun käyttötarkoitukseensa sopivia, eivätkä saa sisältää *monivuotisia rikkakasveja.

Tunnistatko puutarhasi *monivuotiset rikkakasvit? Tässä yksi hyvä linkki avuksesi.  Farmit.net -sivuilla on hyviä kasvikuvia tunnistusta helpottamaan.

VOIKO MULTA OLLA KOKONAAN RIKKAKASVITONTA?

Kun puhutaan rikkakasvittomasta mullasta, tarkoitetaan tiiviin säkin suojassa olevaa multaa ja erityisesti monivuotisista rikkakasvien juurista vapaana olevaa kasvualustamultaa.

Mikään multaseos ei  avoimella maaperällä pysy suojassa ilmatilassa lenteleviltä ja leviäviltä yksivuotisilta rikkakasveilta.

Mikään ei siis pelasta meitä puutarhan perustöiltä – kitkemiseltä ja perkauksilta. 

Ilmassa lentävät siemenet osaavat loistavasti laskeutua istutusalueiden aukkopaikkoihin. 

Paljaassa mullassa maaperän syövereissä leviävät juuret pääsevät esteettä ohjaamaan maanpäälliset versonsa pintaan.

Joten, parhaiten rikkakasvisavotassa pärjää, kun

Käyttää rikkaruohovapaata multaa tai vanhaa aluetta kunnostaessa poistaa rikkakasvien juuret mahdollisimman tarkkaan pois.

Istuttaa kasvit mahdollisimman tiheään.

Kitkee maanpäällä näkyvät rikkakasvit maasta pois pienenä. 

Näin mahdolliset alueelle kasvavat rikkakasvit eivät  ehdi levittää kukinnoistaan siemeniä ilmaan ja monivuotisten rikkakasvien juuret eivät saa pintakasvustaan lisävoimaa kasvuunsa.
PELTOMULLAN LAATU 

Peltomullan laadussa on enemmän eroja. Sen laatuun, tuotantoon tai myyntiin ei ole asetettu samanlaisia vaatimuksia kuin tuotettujen seosten valmistukseen. Peltomultaa saa myydä ilman tuoteselostetta. Sen toimittajien ei tarvitse rekisteröityä toimittajarekisteriin.

Ruokamulta voi sisältää hauskojakin yllätyksiä…. Meidän puutarhassa kasvaa tälläkin hetkellä täytemaasta poimitut ruusuangervo ja kuvassakin näkyvä kuunlilja.

Ruokamultaerästä tehty löytö. Kuunlilja.
TAVOITTEENA KUOHKEA MULTA

Uudet kasvuseokset ovat kuohkeita ja mureita, joista kasvien juuristot pystyvät käyttämään ravinteet, veden ja hapen tehokkaasti hyväkseen.

Tilanne vaikeutuu, kun vanha kasvualusta tiivistyy pikku hiljaa kastelun ja sateiden vaikutuksesta. Kasvualustta tarvitsevatkin jatkuvaa hoitoa.

Säännöllinen maatankkaus parantaa kasvualustan mureutta pikku hiljaa

Sekoittamalla istutusalueelle kevätsiivojen yhteydessä muutama sentti uutta multaa vanhan mullan joukkoon.  

Lisättäväksi kerrokseksi sopii uusi ostomultaa tai seoksen voi tehdä itse. Jos käytettävissä on kypsää kompostimultaa, sen joukkoon jotain kiviainesta lisäämällä, saa ravinteikkaan tankkauksen istutuksille. (Kiviaineksia ovat esimerkiksi sora, hiekka ja hieta).
Maan muhevointi kasveilla ilman kompostointia. 

Pilko kasvien lehdet ja varret paikalleen ja peitä 'jäte' uudella kasvumultakerroksella. 
Alueesta tulee siisti, ei synny poissiirrettävää roskaa ja kasvikunta kiittää. Ekologista, eikös vain! Kannattaa kokeilla.
Takaisin luontoon. Kukanvarret ja lehdet pilkottuna.

Kiitos lukijani. Mahtavaa, kun selailit tämän loppuun. Toivottavasti pystyin antamaan sinulle tällä tarinalla jotain lisäarvoa ja tietoa kasvualustan laadun merkityksestä kasvien hyvinvoinnille. 

t. Marita 💚

Iloinen puutarhuri hoitaa, perkaa ja kitkee.

P.S. Käy tutustumassa myös toiseen kasvualustojen sisällöstä kertovaan kirjoitukseeni.  Otsikon Multa on kasvin ruokakaappi   -tarinassa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

Miksi multapussissa mainittu johtokyky-arvo on tärkeää tarkistaa?
Mitä tarkoittaa NPK?
Miksi onkimadot ovat aarre puutarhassa?

 

Piditkö sisällöstä? KIITOS, kun jaat lukemaasi eteenpäin. Sharing is caring 💚 -Marita