Multa on kasvin ruokakaappi

Kasvit kasvavat ja voivat hyvin, kun niiden juuristo ja kasvuun vaikuttavat perustekijät ovat mullan sisällä – kasvin ruokakaapissa – kunnossa. 

Tämän artikkelin aiheena on kasvien kasvutekijät ja antaa vastauksia kysymyksiin:

 • Mihin seikkoihin kiinnittää huomio, kun hankkii multaa kotipuutarhaan?
 • Miten parantaa kasvualustojen vointia?
Voimaa sisältä!

Kasvi tasapainoilee olosuhteiden mukaan

Kasvi tarvitsee kasvaakseen kuohkearakenteisen ja hengittävän kasvualustan (=mullan) lisäksi valoa, vettä, lämpöä, hiilidioksidia, ravinteita ja maan sopivan happamuuden.  Kasvuntekijät ovat kasvin kasvun elinehto ja moni tekijä kytkeytyy toiseensa. Esimerkkinä valon määrän lisääntyminen lisää yhteyttämistä, jolloin kasvi ’hengittää’ enemmän hiilidioksidia ilmasta.

Maaperän tutkiminen

Jos puutarhasi on uusi tai kasvien kasvu tai satokyky tuntuu taantuvan,  mullan pH-tason tutkiminen voi olla paikallaan. Käteviä testipakkauksia on myynnissä apteekeissa ja puutarhamyymälöissä.

Tarkemman maaperäanalyysin saa lähettämällä näytteet laboratorioon tutkittavaksi. Esimerkiksi Suomen Ympäristöpalvelun sivustolla on hyvät toimintaohjeet kotipuutarha-analyysin sisällöstä ja tarvittavista toimenpiteistä.

7 PERUSASIAA KASVUALUSTOISTA

1. Ruokakaapin perusmausteet N-P-K

Kasvien kolme perusravinnetta, N-typpi, P-fosfori ja K-kalium merkitsevät kasveille samaa kuin suola, sokeri ja happo ruuanlaittajalle. Jos jokin puuttuu, lopputulos kärsii.

 • Ravinteet merkitsevät kasveille hyvinvointia, satoisuutta, talvenkestävyyttä ja taudeille vastustuskykyisyyttä.
 • Ravinnepuute toimii päinvastoin ja näkyy ensimmäisenä vanhimmissa lehdissä.

Kasvi tarvitsee ja käyttää

 • typpeä kasvuun ja elinvoimaansa
 • fosforia energiatalouteen ja aineenvaihduntaan
 • kaliumia vesitaloutensa säätelyyn sekä kylmän ja kuivuuden kestoonsa.

2. Multasäkin tuoteseloste

Multasäkin tuoteselosteessa kerrotaan seoksen sisältö ja käyttötarkoitus.  Esimerkkinä Kekkilän Puutarha PLUS-seloste mullan käyttötarkoituksesta ”...soveltuu kasvualustaksi nurmikolle tai yleismullaksi puistoon ja puutarhaan hiekkaisemmasta maasta pitäville kasveille.”

multasäkin tarkistuslista 

Tarkista ainakin käyttökohdesuositus, johtokyky/-luku, pH-arvo sekä N-P-K -suhde. Esimerkkejä luvuista ja mitä ne kertoo mullasta:

pH-arvo 6,2:  Multa on neutraalia, moneen käyttöön sopivaa perusmultaa.

Johtokyky-luku 17 mS/m : Multa on mietoa ja sopii esimerkiksi hentojen taimien kasvatukseen.

Peruslannoite ’NPK 14 – 5 – 15 + hivenaineet : Multaseos sisältää 14 % typpeä, 5 % fosforia ja 15 % kaliumia sekä mietytn koostumuksen hivenaineita.

Tilavuuspaino 850 g/l tai 950 kg/m3:  Tässä 50 litran säkissä on enemmän multaa kuin pussissa, jonka tilavuuspaino on 400 g/l.

 • Tuoteselosteissa on yleensä myös tieto arseenin, elohopean, lyijyn sekä kromin, kuparin, kadmiumin, nikkelin ja sinkin määristä.
 • Kosteusprosentti  ja tilavuuspaino ovat pakkaushetken tilanteissa mitattuja. 

3. Mullan vahvuus

Johtokyky-luku kertoo mullan suolapitoisuudesta ja väkevyydestä. Suolanesteet vaikuttavat kasvien vedensaantiin ja kykyyn käyttää ravinteita. Mitä korkeammat arvot, sitä voimaakkaammin nesteet virtaavat. Luku on tärkeä tieto, sopivaa multaa eri tyyppisille kasveille hankittaessa.

Nesteiden pitäisi liikkua kasvissa aina mullasta kasviin ja kosteammasta kuivempaan.

Jos multa on kuivaa ja ’väkevää’, joutuu kasvi herkemmin ravinteiden ylitarjonnasta stressitilaan ja pahimmassa tapauksessa kuivua ja jopa kuolla kokonaan.

 • Tutkimusten ja ohjeiden mukaan kasveille sopiva ’tavallisen’ mullan johtokykyarvo ei saa ylittää 50, eikä kompostimulta 80.
 • Tuoteselosteessa ’suolaisuustieto’ voidaan ilmoittaa myös johtolukuna. Johtoluvun laskussa käytetään eri kaavaa ja sen ehdoton hälytysraja on 10.

Mieti siis mitä ostat! Jos hinta houkuttaa, mutta mullan johtokykyarvo tai johtoluku on huomattavasti korkeampi, kuin ohjeistus:

 • Harkitse käytätkö multaa yksistään uuden taimen kasvualustana! 
 • Jos käytät seosta maanparantajana ja sekoitat sen vanhan laimeamman mullaan sekaan, ärhäkkyys laimenee ja on ihan ok tarkoitukseen. 

4. Maan happamuus

Maan happamuustasojen seuranta on yksi keskeisimpiä toimia puutarhan hoidossa.

 • Suomessa maa-aines on luonnostaan hieman hapan.
 • Havumetsissä maan pH-taso on alhainen, noin 5 ja lehtometsissä korkea, noin 7.
 • Maalajeista  alhaisimmat pH-tasot ovat turvemailla ja korkeimmat hietasavimailla. 

Enemmistö puutarhakasveista viihtyy parhaiten neutraalissa tai lievästi happamassa maassa. Kun maan pH-arvo on 6 – 6,5 tasoilla, suurin osa kasveista pystyy tehokkaimmin hyödyntämään tarvitsemansa ravinteet maaperästä.

Jos puutarhamultaa möyhiessä ei tule yhtäkään lieroa vastaan, on jokin pielessä. Syynä voi olla maan liiallinen happamuus, jossa omilla kaivannoillaan maata hoitavat ja kuohkeuttavat lierotkaan ei viihdy. 

Kaikki hyvin. Lapioniskun herättämä onkimato suuntaa takaisin maan alle möyhimään.

5. Kalkitus 

Kalkitus on monen kotipuutarhurin perinteinen kevätrutiini. Sen ei kuitenkaan pitäisi olla automaatio, vaan harkittu hoitotoimi, joka tehdään aina tarpeeseen. Maan liiallinen emäksisyys heikentää useiden ravinteiden liukenemistä ja aiheuttaa kasveille siten myös puutosoireita.

Kalkin käyttö

Kalkkia voidaan levittää koska tahansa keväästä syksyyn.

 • Puutarhaa perustettaessa peruskalkitus annetaan nurmikolle sekä istutusalueille, johon ei olla istuttamassa kalkinkarttaja-kasveja.
 • Ylläpitokalkitus 2-4 vuoden välein. Annostuksen perussääntö istutuksille 2 kg /10 m2 ja nurmikolle 10 kg/100 m2.

Kalkituksen tarve vähenee, jos puutarhan hoidossa käyttää luonnonmukaisia keinoja. Kompostimulta, luonnonlannoitteet ja eloperäiset katteet maahan jätettynä alkavat toimia yhdessä ja hoitavat itse itseään. Wow!!!

 • Nurmikon leikkuujäte ja syksyn lehdet eivät olekaan jätettä, vaan puutarhan arvokasta lannoitetta.  

Jos istutusalueiden kevätlannoite on luonnonlannoitetta, tarkista seoksen koostumus!

 • Jos kalkki on lannoitteessa mukana, erillistä ylläpitokalkitusta ei tarvita. Kätevää!
 Kalkki ’sulaa’ kosteaan maahan

Nurmikon kevätkalkitus on tehokkainta toteuttaa kevättalvella, kun nurmikko on vielä hieman lumen peitossa tai maa edelleen kevätkosteaa.

 • Kasvua virkistävä lannoite levitetään nurmikolle vasta, kun nurmikko on päässyt kunnolla kasvuun.

Syksyllä kalkki voidaan levittää nurmikolle syksyn viimeisenä toimenpiteenä, viimeisten nurmikonleikkausten jälkeen. Vaikka räntäsateessa.

KALKITUKSEN POIKKEUSKASVEJA 

Suuri osa kasveista viihtyy parhaiten neutraalissa pH:ssa, mutta osa kaipaa äärilaitoja, hapanta tai emäksistä maata. Puhutaan kalkinkarttajista ja kalkinsuosijoista.

Kalkinkarttajat

Monet havukasvit ja varpukasvit, kuten pensasmustikka, alppiruusu, atsalea ja hortensia menestyvät parhaiten luonnostaan happamassa, kalkittamattomassa maassa. Sopiva maan pH- taso on niille noin 5.

Perunan kerrotaan useasti olevan myös kalkinkarttaja, koska sille suotuisin maan pH-taso on noin 6 eli lievästi hapan.  Emäksinen maa lisää perunaruven riskiä, joskin myös kosteusolot vaikuttavat taudin esiintymiseen.

 • Perunamaan kalkituksen määrään on siis hyvä kiinnittää huomioita, mutta maata voi kalkita.
 • Toisaalta, jos keväällä heittää kasvimaalle luonnonlannoitteeksi sopivaa puhdasta havupuun tuhkaa, maan happamuus pysyy sopivan neutraalina, eikä muuta kalkitusta tarvita. 

Kalkinsuosijat 

Marjapensaat, hedelmäpuut, ruusut, syreenit, ja monet perennat ovat tyypillisiä kalkinsuosijoita. Niiden kasvualustat kalkitaan istutusvaiheessa ja emäksisyyttä ylläpidetään vuosittaisilla ylläpitokalkituksilla. Sopiva maan pH-taso on 6,5 -7,5.

Itse ihmettelin joku vuosi, miksi yhden istutusalueen angervot olivat jotenkin elottomia. Tajusin ongelman, kun maan pH-tasoksi paljastui mittauksessa  yli 7. Onneksi siirto happamampaan maahan pelasti tilanteen. 

6. Lannoitustarpeet 

Istutusalueita perustettaessa, tavallinen koristepuutarhaan tarkoitettu teollisesti valmistettu, kasvualustaksi kutsuttu multaseos, antaa tasapainoisen peruslannoituksen kasveille.

Seoksista riittää ravinteita vuoden pari, mutta sitten tehoste on jo paikallaan.

Kasvien kasvualustoille kannattaa ravinteet lisätä samalla kertaa,  kun istutusalueet yleensäkin siistitään pinnoiltaan kesäkuntoon.  Ravinnetason ylläpito on helpointa ja turvallisinta, kun vanhan mullan joukkoon sekoittaa muutamia senttejä uutta ja tuoretta pussimultaa.

Kun lannoituksessa käytetään kivennäisravinteita, annostelussa on oltava tarkempi ja noudattaa pakkausohjeita.   Varmuuden vuoksi -lannoitus voi käydä kasvin hengen päälle. Ainakin vieressä oleva nurmikko voi kellastua.

Toimiva perussääntö >> mitä hennompi kasvi, sitä vähemmän lannoitteita.

Kypsä kompostimulta ja turpeeseen sekoitettu, palanut hevosenlanta ovat turvallisia luonnonlannoitteita. Näidenkin annostelumäärät on hyvä pitää kohtuudessa.

Itse käytän ylläpitolannoitukseen valmiita multaseoksia, joihin sekoitan mukaan puutarhakompostorissa tuotettua, kypsää kompostimultaa. 

7. Ravinteiden jaksotus keväästä syksyyn 

Alkukesän typpipainotteinen lannoite antaa kasveille kasvuvoimaa uuteen kasvukauteen. Siis N-P-K!

 • Kasvua tehostavien lannoitteiden käyttö kannattaa lopettaa jo heinäkuun puolivälissä ja antaa kasveille lepotauko ennen elokuista syyslannoitusta.

Syyslannoite annetaan kasveille ensimmäisten keltaisten lehtien ilmestyttyä kasviin. Kasvin juuristo on vielä toiminnassa ja ehtii vielä imemään ravinteet hyödykseen.

 • Syksyn typettömät lannoitteet parantavat kasvien talvenkestävyyttä ja seuraavan vuoden kukkasilmujen ja hedelmäsadon muodostumista. Siispä syksyllä P-K !
4 muistettavaa asiaa MULTAOSTOKSILLe
 • Tee multavalinta laatu edellä.
 • Ajattele valinnassa ensin miksi sitä ostat, toiseksi hintaa.
 • Tarkista mullan väkevyys eli johtokyky-luku, pH-arvo ja tilavuuspaino.
 • Osta vain niin paljon kuin tarvitset. Ylivuotinen multa lemmehtyy hiljalleen.
4 muistettavaa asiaa kASTELUSTA JA LANNOITUKSESTA
 • Huolehdi maaperän kosteudesta.
 • Noudata lannoitteiden annosteluohjeita.
 • Lopeta kasvien typpipitoinen lannoittaminen jo heinäkuussa.
 • Anna kasveille syyslannoite ajoissa. Ajankohta on yleensä elokuun puolivälissä, kun lehdissä näkyy ensimmäiset kellertävät ruskasävyt.

EKSTRA: Kesäkukkien lannoitus 

Yksivuotisten kesäkukkien tehtävänä on kukkia kauniisti ja runsaasti koko kesän. Niitä ei yleensä säästetään talven yli, vaan kaikkensa antaneina, ne hävitetään syksyllä. Toivottavasti  biojätteenä eikä roskana.

 • Yleisimmin kesäkukat istutetaan isoihin, pohjareikäisiin astioihin ja peruslannoitettuun kesäkukkamultaan, joka sisältää joko kastelukiteitä tai biohiiltä. 
 • Kesäkukkien lannoituksen voi toteuttaa joko levittämällä astian pohjalle varastolannoitteeksi pitkävaikutteista lannoiterakeita tms. tai antaa lannoite keväästä syksyyn kasteluveden mukana.
 • Kastelulannoitus on hyvä aloittaa jo parin viikon kuluttua istutuksesta. Pitkävaikutteiset ravinteet liukenevat kasvien juurille kosteasta mullasta,  joten  vesikastelu riittää tässä ratkaisussa kukkien hoidoksi.

Kun kasvualusta pidetään sopivan kosteana koko kauden ja huolehditaan ravinteista, kukkien kukinta jatkuu pitkälle syksyyn.😊


Kiitos lukijani. Tässä kaikki tällä kertaa.  Aihe oli yhtä raskasta kuin multapussin kääntely puutarhaostoksilla 💪🤣. 

Lisää luettavaa erilaisista kasvualustoista ja keinoista rakentaa istutusalue ongelmapohjille on >> täällä 👁.

-Marita 💚


🏡 Puutarhapalveluja Seinäjoelle ja lähiseudulle Kianni Oy.

Jaa artikkeli ystävillesi ! Sharing is caring 💚